Viktiga dokument

Styr- och policydokument

Unga Hörselskadades stadgar är ett dokument som beskriver hur Unga Hörselskadade styrs och fungerar.

Verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser

Här hittar du våra verksamhetsberättelser samt ekonomiska berättelser. I verksamhetsberättelserna kan ni läsa om vilken verksamhet vi haft ett visst år, medan ni de ekonomiska berättelserna kan läsa mer om hur vår ekonomi varit ett visst år och hur vi använt våra pengar.