Foldrar och material

Unga Hörselskadade har flera foldrar och material med information som bygger på vår kunskapsbank eller med information om vårt arbete. Materialet är gratis om det inte anges annat på denna sida och det finns möjlighet att beställa tryckt material genom att använda formuläret nedan.

Kalender 2024

Hämta hem våran kalender som du sen kan sätta upp i skolan, väntrum etc.

Visitkort

Våra visitkort är kort med kontaktinformation och information

REDO rapporten

En undersökning av barn och ungas upplevelse av övergången från barn- till vuxenhörselvården. Fysiska exemplar av rapporten går att beställa gratis.

Våra verksamheter

Våra verksamheter är en folder med information om flera föreningar. Unga Hörselskadade, Ung med Språkstörning, DHB, Dövblind barn och ungdom och Sveriges dövas ungdomsförbund.

Cochleaimplantat

I vårt CI-material finns information om Cochleaimplantat som riktar sig till dig som är ung eller dig som är förälder.

Förälder till barn med hörselskada

I vårt material för dig som är förälder finns information om vad det kan innebära att ha ett barn med hörselskada.

Därför tvåspråkighet

För barn och unga med hörselskada är tvåspråkighet ett bra verktyg.

Skolmaterial

Vårt skolmaterial handlar om utbildning för dig som är ung och har en hörselskada och är intresserad av att plugga vidare.

Språkresa

Folder med information om språkresa för hörselskadade som anordnas av DHB Östra och Unga Hörselskadade.

Tillgängligt Youtube

Hur kan man göra Youtube eller Twitch mer tillgängligt för oss Hörselskadade? I detta material kan du finna tips och vad man bör tänka på.

Tillgängliga Poddar

Hur kan man göra Poddar mer tillgängligt för oss Hörselskadade? I detta material kan du finna tips och vad man bör tänka på.