Om Unga Hörselskadade

 

Vi är Sveriges enda folkrörelse för och av dig som är ung och har en hörselskada

Unga Hörselskadade (UH) är en ideell organisation som samlar personer som är mellan 0 och 30 år och som har någon form av hörselskada. Det kan vara personer med en hörselnedsättning, som använder cochleaimplantat, som har en ensidig dövhet, tinnitus, meniéres sjukdom, ljudöverkänslighet eller är döv.

Vi arbetar för ett hörselsmartare samhälle där alla unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på sina egna villkor.

Det gör vi genom att skapa mötesplatser, påverka samhället, och arbeta för att stärka unga med hörselskada.

Vi stärker unga med hörselskada

Unga Hörselskadade arbetar med att alla barn och unga med hörselskada ska känna sig fria att välja sin väg i livet. Därför stärker vi personer med hörselskada i sina rättigheter, sin identitet och sina förutsättningar. Vi anser att medvetenhet om sin hörsel, vad den innebär och vilka rättigheter man har är en förutsättning för ett liv utan begränsningar.

Därför skapar vi mötesplatser, håller kurser och utbildningar, och låter unga med hörselskada träffas för att tillsammans lära sig mer om sig själva och hitta sin väg mot en hörselmedveten vardag.

Foto: Frida Oxelmark, Unga Hörselskadade

Vi påverkar för ett bättre samhälle

Unga Hörselskadade arbetar tillsammans med och gentemot politiker, myndigheter, kommuner och regioner för att skapa ett bättre samhälle för unga med hörselskada. Vi arbetar på alla nivåer för att alla bland annat ska kunna ta del av utbildning, höra vad som sägs på TV eller få de hjälpmedel de behöver.

Unga med hörselskadas egna erfarenheter är viktiga för att skapa ett tillgängligt samhälle. Därför samlar vi och sprider dessa erfarenheter där de behövs. Både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vill du läsa mer om vad Unga Hörselskadade tycker kan du ta del av vårt politiska program.

Foto: Linnea Ruf

Vi skapar mötesplatser

Unga Hörselskadade skapar mötesplatser både lokalt och nationellt för den som är mellan 0 och 30 år. På våra mötesplatser kan du som är ung och har en hörselskada träffa andra och delta i roliga, spännande eller tankeväckande aktiviteter. Vi tror att det är viktigt att träffa andra med hörselskada, hitta förebilder och få möjlighet till en aktiv fritid utan att låta sig begränsas av en hörselskada.

Våra mötesplatser finns både lokalt och nationellt. Våra lokalföreningar skapar mötesplatser lokalt och riksorganisationen på nationell nivå.

UH medlem i en tryckt tshirt där det står

Så styrs Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade är en ideell organisation. Vi är och drivs av våra medlemmar. Det är genom engagemang vi kan skapa mötesplatser och påverka unga med hörselskadas vardag. Om du vill veta mer om hur Unga Hörselskadade styrs kan du läsa mer här.

Vår organisation startade den första skolan för hörselskadade barn. Här en klass med prinsessan Sibylla, nuvarande kungens mamma, som var förbundets beskyddare.

Unga Hörselskadades historia

Sedan 60-talet har Unga Hörselskadade varit den självklara mötesplatsen för unga med hörselskada. Sedan dess har mycket hänt både inom organisationen och i vår omvärld. Vill du läsa mer om vår historia kan du göra det här.

Plantor växar ut pengar i ett glas.

Så finansierar vi vår verksamhet

Vi finansierar vår verksamhet bland annat genom gåvor, statsbidrag och andra typer av bidrag. Tack vara dessa kan vi fortsätta skapa mötesplatser och påverka för ett bättre samhälle för unga med hörselskada. Om du vill veta mer om hur vi finansierar vår verksamhet kan du läsa mer här.