Internationellt

Internationella mötesplatser

Unga Hörselskadade är medlemmar i IFHOHYP, International Federation of Young Hard of Hearing People. Genom vårt medlemskap har du som medlem möjlighet att delta i utbildningar, mötesplatser och andra saker som IFHOHYP arrangerar.

Summer Camp

IFHOHYP arrangerar regelbundet Summer Camps som är internationella sommarläger för dig som är mellan 18-35 där  unga med hörselskada från hela världen att träffas.

Study sessions

I samarbete med Europarådets ungdomssektion anordnar IFHOHYP med jämna mellanrum Study Sessions. Det är utbildningsveckor som hålls på Europarådets ungdomscenter i Budapest eller Strasbourg. Temat för dessa utbildningsveckor är ofta ämnen kopplat till påverkansarbete och rättigheter.

AGM

IFHOHYP har varje år ett årsmöte, Annual General Meeting, där organisationens medlemmar träffas för att tillsammans besluta om organisationens framtid. Unga Hörselskadade brukar skicka en eller flera representanter till IFHOHYP:s AGM.

Internationellt engagemang

WHO World Hearing Forum

IFHOHYP är medlemmar i World Hearing Forum som är en grupp av organisationer och aktörer som arbetar med frågor som är kopplade till hörselfrågor. Du kan läsa mer på World Hearing Forums hemsida.

European Disability Forum (EDF)

European Disability Forum (EDF) är den europeiska funktionshinderrörelsens paraplyorganisation. Genom EDF har vi möjlighet att gemensamt påverka EU och den europeiska politiken. För UH:s del sker detta främst genom samarbete med EDF:s ungdomskommitté.

2022-2026 representeras EFHOH, European Federation of Hard of Hearing People, i ungdomskommittén av Jonathan Elebjörk Wahlström. Om du har frågor om EDF eller ungdomskommitténs arbete kan du höra av dig till honom.

MyRight

MyRight är funktionsrättsrörelsens samarbetsorganisation för internationella utvecklingssamarbeten. Genom MyRight har UH tidigare drivit projekt i bland annat Nepal och i Laos. Sedan 2021 har vi inte längre något internationellt utvecklingssamarbete men UH är medlemmar i MyRight.

Nyheter

22 jun 2023

Nätverksträff för globala funkisfrågor med temat jämställdhet

Save the date! Den 28 augusti är det dags för MyRights nästa nätverksträff med temat jämställdhet. Under träffen kommer du få lära dig mer om hur situationen är för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning runt om i världen. Nätverket för globala funkisfrågor är otroligt viktigt!

Årsmöte för IFHOHYP 2023
24 apr 2023

IFHOHYP årsmöte 2023

Den 19 – 23 april så reste repesentanter ifrån Unga Hörelskadade, Jonathan Sohlmér, Milena Grigoryan, Linnea Ruf och Jonathan Elebjörk Wahlström, till Polen. Där har de deltagit på en konferens i staden Poznań som ligger i Polen, som arrangerades av den polska organisationen SUITA. På...

13 dec 2022

Utbildningsdag om globala funkisfrågor

Engagera dig i globala funkisfrågor Brinner du för personer med funktionsnedsättnings rättigheter? Är du intresserad av globala funktionsrättsfrågor? Tycker du också att alla personer med funktionsnedsättning ska leva ett liv fritt från fattigdom? Den 21 januari ordnar MyRights projekt Inkludera...