Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Unga Hörselskadade samt Unga Hörselskadades lokalavdelningar som är en del av Unga Hörselskadades juridiska person.

Vår integritetspolicy beskriver vårt arbete med att säkerhetsställa att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt. Det är viktigt för oss att du som är i kontakt med Unga Hörselskadade, som medlem eller av annat skäl, ska känna dig trygg och samtidigt få relevant information om vår verksamhet.

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna behandlas, hur vi skyddar den information vi samlat in samt vilka rättigheter du har.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Unga Hörselskadade är en riksorganisation som i sin tur har lokalavdelningar spridda runt om i landet. Idag är tre av dessa egna juridiska personer, Unga Hörselskadade i Stockholms län, UHiS, Unga Hörselskadade i Stockholms stad, HiSUS och Unga Hörselskadade i Örebro, resterande sex är en del av Unga Hörselskadades juridiska person.

Dessa totalt fyra juridiska personer ansvarar gemensamt för behandling av de personuppgifter som finns i Unga Hörselskadades medlemsregister. Det yttersta ansvaret ligger på Unga Hörselskadades riksstyrelse samt på styrelse hos de tre lokalavdelningar som är egna juridiska personer. Därutöver har Unga Hörselskadade i Stockholms län (UHiS) och stad (HiSUS) samt UH Örebro ett eget ansvar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningarnas verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Det allra vanligaste är att vi samlar in personuppgifter från dig personligen när du kommer i kontakt med Unga Hörselskadade. Nedan beskriver vi hur vi samlar in och hanterar personuppgifter beroende på vilken roll eller vilken kontakt du har med Unga Hörselskadade.

Unga Hörselskadade behandlar endast personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Medlem i UH

När du blir medlem i Unga Hörselskadade samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att administrera ditt medlemskap. För att göra detta behöver vi namn, adress, personnummer och mail samt telefon. Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska ha möjlighet att erbjuda dig den information som ingår i ett medlemskap hos oss samt eftersom antalet medlemmar och dess ålder fungerar som underlag för det statsbidrag vi söker som i sin tur delvis finansierar Unga Hörselskadades verksamhet.

Uppgifter om ditt medlemskap sparas under innevarande år och ytterligare åt för spridning av information om vår verksamhet.  Därefter sparas uppgifterna enbart i syfte att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Personuppgifter som rör medlemskap i Unga Hörselskadade behandlas av olika personer på olika nivåer i organisationen. Riksorganisationens kansli har tillgång till samtliga registrerade medlemsuppgifter medan lokalavdelningarna enbart har tillgång till personuppgifter som rör medlemmar i den egna lokalavdelningen.

Medlemskap inom UH är uppbyggt på kalenderår. Vill du avsluta ditt medlemskap under innevarande år kontaktar du kansliet på hej@uh.se så avslutar vi ditt medlemskap och raderar dina personuppgifter utifrån dina önskemål.

Deltagare i verksamhet

När du anmäler dig eller ditt barn till en konferens eller ett läger hos oss så samlar vi in personuppgifter som vi behöver för att på bästa sätt kunna genomföra vår verksamhet. Förutom namn, personnummer, anhöriguppgift och kontaktuppgifter behöver vi information kopplat till tillgänglighet och hälsa. Informationen behandlas av vårt kansli, de ledare som arbetar under verksamheten samt i vissa fall den konferensanläggning/lägergård som bistår med mat och boende under verksamheten.

Efter genomförd verksamhet raderar vi känslig information som rör tillgänglighet, hälsa samt deltagares personnummer. Namn och mailadress till deltagare på våra konferenser/läger sparas i en förteckning i två år efter att verksamheten har genomförts i syfte att fungera som statiskt över genomförd verksamhet samt underlag för att kunna informera om liknade verksamhet UH planerar att genomföra.

Förtroendevald eller ledare på verksamhet

Som förtroendevald inom Unga Hörselskadade har du t ex ha ett uppdrag inom riksstyrelsen, en arbetsgrupp, du är utsedd att representera vid enstaka tillfälle eller flera samt att du kan vara ledare på våra verksamheter. Förutom de personuppgifter som behandlas i samband med att du blir medlem i Unga Hörselskadade så behöver vi information från dig för att kunna betala ut eventuellt arvode.

Som en del av riksstyrelsen behandlas dina personuppgifter i samband med beredning, genomförande och protokollföring vid styrelsemöten. Protokoll sparas enligt bokföringslagen i sju år, Unga Hörselskadades protokoll delas på uh.se dock delas inte personnummer eller känsliga personuppgifter i de fall såna frågor berörs.

Ledare i vår verksamhet behöver dessutom lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Utdrag från belastningsregistret sparas enbart fram till avslutat förtroendeuppdrag under innevarande år.

Uppgifter för arvodesutbetalning gallras och tas bort ett år efter ditt senaste förtroendeuppdrag för UH eller om du själv önskar att uppgifterna plockas bort innan dess.

I samband med att du som förtroendevald representerar Unga Hörselskadade i internationell verksamhet t ex genom International Federation of Hard of Hearing Young People (IFHOHYP) eller internationella projekt UH arbetar med delas de personuppgifter som är nödvändiga för genomförd verksamhet på internationell nivå med den organisation som står som arrangör.

Namn och kontaktuppgift sparas i två år efter att ditt förtroendeuppdrag eller ledaruppdrag är avslutat för att göra det möjligt att erbjuda dig liknande uppdrag framöver. Uppgifter kopplat till arvodesutbetalning sparas enligt bokföringslagen.

Prenumerant på nyhetsbrev, Rabalder och Auris

Som medlem i UH får du automatiskt det nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar, du får även vår medlemstidning Rabalder.

Är du inte medlem utan av annat skäl önskar prenumeration på vår medlemstidning Rabalder eller vårt nyhetsbrev så är det möjligt att anmäla sig till det via vår hemsida eller mail. Vid anmälan behandlas information som namn, adress samt mejladress.

Vid prenumeration på Rabalder sparas personuppgifter fram till den dagen som prenumerationen sägs upp av dig som prenumerant. Vårt nyhetsbrev är möjligt att säga upp på egen hand via länk i utskickat nyhetsbrev.

Vid medlemsanmälan hos Unga Hörselskadade har du möjlighet att välja att prenumerera på Hörselskadades Riksförbunds tidning Auris. Väljer du detta så kommer dina personuppgifter som namn och adress delas och behandlas av Hörselskadades Riksförbund och det tryckeri som används för distribution av Auris.

Bild och film

I samband med att du anmäler dig till UH:s verksamhet vill vi veta om du samtycker till att vi tar bilder eller filmar dig eller ditt barn. Bilder och film från våra läger, kurser och konferenser används till marknadsföring på vår hemsida, sociala medier och i informationsmaterial, för rapportering och för historisk dokumentation.

Är du förtroendevald inom Unga Hörselskadade så önskar vi ditt samtycke för användning av bilder i samband med uttalande, till vår hemsida eller sociala medier. Frågan om samtycke för bilder och filmer görs när du påbörjar ditt förtroendeuppdrag hos oss och avslutas när du tar tillbaka ditt samtycke.

Önskar du dra tillbaka till samtycke eller vill att vi tar bort en bild på dig eller ditt barn från hemsidan kontakta hej@uh.se.

Besök av vår hemsida

Den här webbplatsen www.uh.se använder sig av cookies (kakor).

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som via webbläsare sparas på din enhet. Exempel på enhet kan vara dator, surfplatta och mobiltelefon. Cookies används för att vissa funktioner ska kunna användas och för att underlätta för dig som besökare.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen, permanenta cookies, sparas under en längre tid (högst i 24 månader). Den andra typen, sessionscookies, sparas tillfälligt under tiden som besökaren befinner sig på vår webbsida. Sessionscookies raderas så fort du stänger ner sidan. Cookies kan inte heller skada fina filer eller öka risken för virus på din enhet. För att du som besökare ska få så bra upplevelse av uh.se mäter och analyseras din trafik genom verktyget Pirsch.io. Detta för att förstå vår målgrupp och förbättra upplevelsen på webbsidan.

Cookies hos uh.se

Vissa funktioner på uh.se använder cookies.

Hos oss används cookies främst för att kunna:

  • Leverera och anpassa vår hemsida till den enhet samt webbläsare som du väljer att använda dig av.
  • Ge dig anpassat och relevant innehåll.
  • Utveckla och förbättra vårt innehåll på hemsidan.

Information som samlas in är anonym

Information som lagras i cookies på uh.se är anonym och innehåller inga personliga uppgifter.

Vill du inte att cookies lagras?

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta webbläsaren att använda funktionen kan den stängas av. Alla webbläsare är olika, leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du går tillväga för att ändra cookieinställningar. Du kan exempelvis radera alla cookies från din hårddisk. Genom att inte tillåta lagring av cookies kan det leda till att webbsidan inte fungerar som den ska.

Mer om cookies

Läs mer om cookies hos Post- och Telestyrelsen, myndigheten som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Anställd hos Unga Hörselskadade 

När du söker en tjänst hos oss på Unga Hörselskadade så behöver vi för att kunna behandla din ansökan spara de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra ansökningsförfarandet. De personuppgifter som behandlas är dina kontaktuppgifter samt de uppgifter du själv lämnat genom ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument. Vi sparar dina uppgifter under rekryteringsprocessen och i vissa undantagsfall viss tid därefter i överenskommelse med dig som söker arbete. Som anställd hos Unga Hörselskadade kan du ta del av vår policy för personuppgiftsbehandling för anställd personal.  

Om personuppgifter samlas in vid andra ändamål än de som räknats upp ovan så kommer detta anges i samband med insamling.  

Rättslig grund för behandling av personuppgift 

I följande tabell ser du vilken rättslig grund vi hänvisar till vid behandling av personuppgifter på riksnivå inom Unga Hörselskadade.  

Ändamål för behandling av personuppgift  Rättslig grund 
Administrera medlemskap i UH Avtalsförhållande och rättslig förpliktelse
Genomföra aktiviteter, läger och konferenser Samtycke
Skicka information och medlemstidning Samtycke
Skicka nyhetsbrev
Samtycke
Genomföra undersökningar 
Intresseavvägning
Produktion, publicering av texter, fotografier, videos och annat material på webbplats, sociala medier och trycksaker 
Intresseavvägning och ibland samtycke
Utvärdering och utveckling av vår verksamhet 
Intresseavvägning
Besök på vår webbplats Samtycke
Administration av anställning Avtalsförhållande och rättslig förpliktelse
Administration av förtroendeuppdrag Avtalsförhållande och rättslig förpliktelse

Avtalsförhållande

Hänvisar vi till när det är nödvändigt att samla in och behandla personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig.

Rättslig förpliktelse

Hänvisar vi till när lagen kräver att vi registrerar personuppgifter, det kan handla om t ex ekonomisk redovisning eller arbetsrätt.

Intresseavvägning

Vi hänvisar till intresseavvägning i de fall där vi ser att intresset för Unga Hörselskadade att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt behov av personlig integritet. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med intresseavvägning som stöd.

Samtycke

Hänvisar vi till när vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Du får då tydlig information om när samtycke från dig behövs oh vad det omfattar. Samtycke är alltid frivilligt och går att återkalla när som helst.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Unga Hörselskadade lämnar enbart ut personuppgifter till utomstående när det handlar om samarbetspartners som hanterar personuppgifter för Unga Hörselskadades räkning. Dessa samarbetspartners som t ex tryckeri måste skriva på ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur de får behandla personuppgifter, enligt våra instruktioner, under en begränsad tid och för ett visst syfte.

Våra rutiner för att lagra samt ta bort personuppgifter

Unga Hörselskadades behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att vi sparar dina personuppgifter som länge som det behövs för att uppfylla det ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifter kan också sparas under den tid som krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen, där räkenskaper måste sparas i minst sju år.

Under tidigare rubriker i integritetspolicyn kan du läsa om vilka rutiner som gäller för de olika områden inom UH:s verksamhet där personuppgifter behandlas.  

Du har rätt att:  

  • Få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa behandlas.
  • Få en kopia på de personuppgifter som behandlas.
  • Få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller begränsa användningen av dina personuppgifter.
  • Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för.

Du kan göra detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss.

Kontaktuppgift 

Om du har frågor eller anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du välkommen att maila oss på hej@uh.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål.

Läs mer om dina rättigheter på www.imy.se.

Unga Hörselskadade
Personuppgiftsansvarig
Isafjordsgatan 30B
164 40 Kista

hej@uh.se

Förändringar av integritetspolicy 

Om denna integritetspolicy ändras publicerar Unga Hörselskadade den nya, reviderade, policyn på vår hemsida www.uh.se, samt informerar om när ändringen trädde i kraft.