Så styrs Unga Hörselskadade

En organisation för och av våra medlemmar

Unga Hörselskadades medlemmar är barn och unga som är mellan 0 och 30 år gamla. Vi arbetar för och av våra medlemmar. Det innebär att det är våra medlemmar som är med och beslutar om och utformar vår verksamhet.

Vi finns både nationellt och lokalt. Lokalt är vi uppdelade i fyra lokalavdelningar. Du kan läsa mer om vilken lokalavdelning som finns i ditt område på sidan Lokalt.

Årsmöten

En gång om året samlas våra medlemmar på Årsmöte. Det är ett möte där alla medlemmar i föreningen har möjlighet att vara med och tycka till om vart vi som förening är på väg och vara med och bestämma vad vi ska göra under det kommande året. Till riksorganisationens årsmöte är alla medlemmar välkomna oavsett var du bor i landet. På lokalföreningens årsmöte kan du som är medlem i en viss förening vara med och påverka vad UH på lokal nivå ska göra.

Riksstyrelsen

Mellan årsmöten styr riksstyrelsen organisationens arbete. Riksstyrelsen väljs på årsmötet och består av en ordförande, två vice ordförande och ett antal ledamöter. Om du vill veta mer om vilka som sitter i riksstyrelsen kan du hitta deras kontaktuppgifter på sidan Kontakt.