Påverka

Vad brinner du för?

I en demokrati har alla rätt att göra sin röst hörd. Vi tror att rösterna hos de en fråga gäller dessutom är extra viktiga att ha med i alla former av beslut som påverkar oss. Därför arbetar vi med intressepolitik för att skapa ett bättre samhälle för alla personer med hörselskada i världen.

Unga Hörselskadade arbetar med att påverka för ett bättre samhälle för alla barn och unga med hörselskada. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap, uppmärksamma problem eller vad som skulle kunna göras bättre, och genom att samtala med politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Här kan du läsa mer om vårt arbete med intressepolitik.

 

Politik och påverkansgruppen

Unga Hörselskadade har en arbetsgrupp för politik och påverkan som består av medlemmar som är intresserade av att jobba med dessa frågor. Arbetsgruppen träffas vid behov och du som medlem har också möjlighet att vara med i arbetsgruppen.

En tjej på en tågstation med en mobil i handen.

Engagera dig där du bor

Påverka hur tillgängligheten är i din skola till vilka hjälpmedel du har möjlighet att få eller få chans att prata med hörselvården vad du tycker ska förbättras. Många av de beslut som rör unga med hörselskada fattas på lokal nivå runtom i landet.

Sprid kunskap

Alla vi har en viktig roll att sprida information om hur barn och unga med hörselskada upplever olika situationer men också uppmärksamma andra om att vi hörselskadade finns också.

Vad vi tycker

Allt vårt intressepolitiska arbete utgår från vårt politiska program som är fastställt av årsmötet. Om du vill läsa mer om våra åsikter på olika områden kan du göra det genom att läsa mer på sidan vad vi tycker.

Vad vi tycker

Nyheter

06 dec 2023

Unga Hörselskadades utmärkelser

Varje år delar Unga Hörselskadade ut utmärkelser. Två av dessa är årets syssnare och årets vaxpropp. De finns för att uppmärksamma samhället när något verkligen har gått riktigt snett, där man inte alls har tänkt på barn och unga med hörselskada eller så kan man ha gjort något extremt bra för att...

Händer som ligger utplacerade mot varandra på ett träbord.
20 nov 2023

Hälften av unga med hörselskada inte redo för övergången mellan barn- och vuxenhörselvården

Mindre än hälften av alla unga med hörselskada som svarade på Unga Hörselskadades undersökning om hur de upplever övergångne mellan barn- och vuxenhörselvården. Nu släpper Unga Hörselskadade rapporten Redo? – En undersökning av barn och ungas upplevelse av övergången från barn- till...

Mikrofon
12 sep 2023

Är kulturen i Stockholm tillgänglig för unga med hörselskada?

Unga hörselskadade Stockholm & Gotland arbetar intressepolitiskt med bland annat tillgänglig kultur, i detta arbete ingår att förbättra tillgängligheten men också identifiera var den brister. I denna text riktar vi in oss på ”stå upp”-komedi, mer om detta nedan. Varför riktar vi in...