Typer av hörselskador

Illustration: Maria

IMAGE: Dinos with different hearing aids.

Hörselskador finns i olika former

Hörselnedsättning

Att ha en hörselnedsättning innebär att det

Menières sjukdom

Dövhet

Bild av en orange Brachiosaurus som ser yr ut.
Illustration: Maria Skoczyńska

Hjälpmedel

Precis som det finns olika typer av hörselskador finns det olika typer av hjälpmedel. En del hjälpmedel är till för att hjälpa dig uppfatta tal eller andra ljud runt omkring dig.

Illustration: Maria

Att äga och förstå sin hörselskada