Hjälpmedel

Illustration: Maria

IMAGE: A person calling the door and vassaru seeing the flashing light inside the apartment/house.

Olika typer av hjälpmedel till dig som har en hörselskada

Det finns många olika typer av hjälpmedel som personer med hörselskada kan få. Vilka hjälpmedel du kan få beror på vilken region du bor i och vilka behov du har. Lite förenklat kan man dela in hjälpmedel för hörselskadade i hjälpmedel som hjälper dig att höra ljud i din omgivning, hjälpmedel som skickar ljud från olika källor till din hörapparat och hjälpmedel som omvandlar ljud från din omgivning så att du uppfattar dem på annat sätt, exempelvis genom blixtar eller vibrationer.

Hörapparater

Många som har en hörselskada har någon typ av hörapparat.

Hörapparater som förstärker ljud

Benförankrad hörapparat (BaHa)

CROS

Cros är en typ av hörapparat som kan användas av den som

Implantat

Cochleaimplantat (CI)

Hjärnstamsimplantat (EAS)

Streamers, slingor och TV-hjälpmedel

Streamers

 

 

 

Illustration: Maria

IMAGE: A pic of vassaru’s hearing aid. A pic of CI on Dino A pic of an EAS on Dino A pic of an BAHA on Dino.

Varseblivning

Om du har svårt att höra när olika saker händer i din omgivning finns det hjälpmedel som kan hjälpa dig att uppfatta att det till exempel ringer på dörren eller något annat som låter. Det kallas för varseblivning. Ett hjälpmedel för varseblivning består av en eller flera sändare och mottagare.

Sändare

Sändaren i ett varseblivningssystem ersätter eller hjälper dig att uppfatta till exmepel en dörrklocka, en brandvarnare, en babymonitor eller