Skola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ut ex eleifend nisl faucibus placerat eget quis odio. Sed nec turpis blandit, facilisis metus at, congue diam. Morbi vel purus gravida, semper justo eu, sollicitudin augue. Interdum et malesuada fames.

Finns det olika skolor?

Vissa går helt integrerade i en hörande skola med en hörande klass där.

I en del kommuner finns skolor med särskilda undervisningsgrupper för hörselskadade. Det kan vara mindre klasser eller grupper med både hörselskadade och hörande elever. Eller en grupp med hörselskadade elever från olika skolor som samlas en dag i veckan. De kallas till exempel hörselverksamhet, hörselgrupper eller hörselspår.

 

Hörselspår eller hörselgrupper

I en del kommuner finns skolor med särskilda undervisningsgrupper för hörselskadade. Det kan vara mindre klasser eller grupper med både hörselskadade och hörande elever. Eller en grupp med hörselskadade elever från olika skolor som samlas en dag i veckan. De kallas till exempel hörselverksamhet, hörselgrupper eller hörselspår.

Skellefteå: Lejonströmskolan
Umeå: Hagaskolan
Hudviksvall: Västra skolan
Norrköping: Silverdansens skola samt Navestadsskolan
Linköping: Blästadsskolan samt Tornhagsskolan
Jönköping: Kålgårdsskolan samt Junedalsskolan
Borås: Björkhöjdskolan
Alvesta: Grönkullaskolan
Helsingborg: Elinebergskolan
Malmö: Stenkulaskolan

Kommunala skolor

I kommunala skolor finn det mindre klasser med hörselskadade elever. Ljudmiljön är anpassad och hörteknik som teleslinga och mikrofoner eller motsvarande används genomgående. Lärarna ska ha hörselkompetens. Men det kan bli långt till skolan, eftersom hörselklasser bara finns i en del kommuner.

Piteå: Solanderskolan
Uppsala:
Pilskolan
Stockholm:
Alviksskolan
Göteborg: Kannebäcksskolan
Hässleholm: Silviaskolan

Statliga skolor

De statliga skolorna styrs av Specialpedagogiska skolmyndigheten, finns det undervisning på teckenspråk och en teckenspråkig miljö är de statliga specialskolorna bästa valet. Eleverna kan välja mellan undervisning på teckenspråk eller med tal/hörselteknisk utrustning. Där får de även lära sig teckenspråk. Lärarna är hörsel- och dövpedagoger, klasserna små och såväl undervisning som miljö tar hänsyn till hörselskadades och dövas behov. Eleverna måste ibland bo borta eller pendla långt.

Härnösand: Kristinaskolan
Örebro: Birgittaskolan
Stockholm: Manillaskolan
Vänersborg: Vänerskolan
Lund: Östervångskolan

Illustration: Maria

IMAGE: Vasarus first day of school. Going out with backpack from classroom. Bowtie.

Illustration: Maria

IMAGE: Classroom, teacher with microphone.

Illustration: Maria

IMAGE: Playing football with his friends.