Det finns olika sorters hjälpmedel som många personer med hörselskada använder sig av. Två exempel på hjälpmedel är hörapparater och Cochleaimplantat (CI).