Undersida allmän

Debattartikel
Bildtext som kan vara lite längre och på två rader.
Foto: Förnamn Efternamn

Unga Hörselskadade (UH) är en ideell förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada. Det kan vara personer med en hörselnedsättning, som använder CI, har ensidig dövhet, tinnitus, Meniéres sjukdom eller någon av alla de andra varianter som finns. De flesta av oss använder hjälpmedel som hörapparat eller slinga för att uppnå en så bra kommunikation som möjligt. Alla våra aktiviteter är tillgängliga på våra villkor.

Grunden för vår organisation är alltid medlemmarna och deras engagemang. Unga Hörselskadade är en fristående organisation, för och av unga.

Teckenspråkighet/tvåspråkig

Vissa av oss är helt eller delvis teckenspråkiga, andra använder inte teckenspråk alls. Men vi i UH Kämpar för att alla ska få rätt att få lära sig teckenspråk.

Ordet Hörselskada

Ordet ”Hörselskada” är hos UH ett paraplybegrepp för alla olika skador som finns på hörseln.

Våra ledord

I Unga Hörselskadade så har vi tre ord som genomsyrar vår organisation, dessa ord är Kunskap, Påverka och Träffas varför vi har dessa ord kan du läsa mer om.

Vår vision

Är att skapa ett tillgängligt samhälle där barn och ungdomar med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Seminarie

Block med bild

Ordet ”Hörselskada” är hos UH ett paraplybegrepp för alla olika skador som finns på hörseln.

Seminarie

Block med bild

I Unga Hörselskadade så har vi tre ord som genomsyrar vår organisation, dessa ord är Kunskap, Påverka och Träffas varför vi har dessa ord kan du läsa mer om.

Seminarie

Block med bild

Är att skapa ett tillgängligt samhälle där barn och ungdomar med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Vad gör vi?

Unga Hörselskadade kämpar också för ett tillgängligt samhälle där vi, barn och ungdomar med hörselskada, är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Vi som organisation driver opinion och påverkansarbete för unga hörselskadades rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning och arbetsliv. Vi arbetar aktivt med påverkansarbete genom att träffa riksdagspolitiker, skriva debattartiklar och samarbeta med andra organisationer.

Vi anordnar nationella barnläger, ungdomsläger och mötesplatser för unga vuxna. Våra lokalavdelningar arrangerar aktiviteter lokalt.

UH kämpar också för ett tillgängligt samhälle där vi, barn och ungdomar med hörselskada, är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor. Så här ser en länk ut.

Sprider kunskap

Vi sprider kunskap till samhället om hur det är leva med hörselskada och andra frågor som berör hörsel. Om du bara nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med en hörselnedsättning så är Kunskapsbanken rätt ställe att läsa mer på!

Kansli

Vi sprider kunskap till samhället om hur det är leva med hörselskada och andra frågor som berör hörsel. Om du bara nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med en hörselnedsättning så är Kunskapsbanken rätt ställe att läsa mer på!

Påverkar samhället

Vi sprider kunskap till samhället om hur det är leva med hörselskada och andra frågor som berör hörsel. Om du bara nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med en hörselnedsättning så är Kunskapsbanken rätt ställe att läsa mer på!

Sprider kunskap

Vi sprider kunskap till samhället om hur det är leva med hörselskada och andra frågor som berör hörsel. Om du bara nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med en hörselnedsättning så är Kunskapsbanken rätt ställe att läsa mer på!

Sprider kunskap

Vi sprider kunskap till samhället om hur det är leva med hörselskada och andra frågor som berör hörsel. Om du bara nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med en hörselnedsättning så är Kunskapsbanken rätt ställe att läsa mer på!

Lite större.

Sprider kunskap

Vi sprider kunskap till samhället om hur det är leva med hörselskada och andra frågor som berör hörsel. Om du bara nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med en hörselnedsättning så är Kunskapsbanken rätt ställe att läsa mer på!

Unga Hörselskadade kämpar också för ett tillgängligt samhälle där vi, barn och ungdomar med hörselskada, är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Vi som organisation driver opinion och påverkansarbete för unga hörselskadades rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning och arbetsliv. Vi arbetar aktivt med påverkansarbete genom att träffa riksdagspolitiker, skriva debattartiklar och samarbeta med andra organisationer.

Vi anordnar nationella barnläger, ungdomsläger och mötesplatser för unga vuxna. Våra lokalavdelningar arrangerar aktiviteter lokalt.

UH kämpar också för ett tillgängligt samhälle där vi, barn och ungdomar med hörselskada, är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor. Så här ser en länk ut.