träffa andra

Genom att träffa andra som har en hörselskada med liknande situation eller erfarenheter är otroligt viktigt. Genom att engagera dig i Unga Hörselskadade så har du möjlighet att träffa andra som bor runt om i hela Sverige. Många som kommer in i UH har olika bakgrunder och olika erfarenheter med sin hörselskada.

Hur kan du engagera dig?

I Unga Hörselskadade så finns det flera olika sätt att engagera dig på. Oavsett hur du vill göra så är ditt engagemang otroligt viktigt för oss. Ibland räcker bara om du berättar för andra om att Unga Hörselskadade finns eller gillar våra inlägg på våra sociala medier. Den största delen av vår verksamhet sker på lokal nivå. Det är där medlemmarna möts och genomför olika aktiviteter.

Under våra riksaktiviteter som utbildningar, digitala träffar, föreläsningar eller på årsmötet så träffas medlemmar från hela sverige för att nätverka, utbilda sig och ta beslut om organisationens framtid.

Vill du träffa andra i ditt område? Göra en digital aktivitet?  Du kan få hjälp av kansliet. Mejla hej@uh.se

Här nedan ser du en mängd olika sätt på hur du kan engagera dig i UH!

Diskussionsgrupp

Klicka här för att komma till facebook gruppen där du som någon form av hörselskada som vill prata, diskutera, söka råd eller stöd om allt som är hörselsrelaterat. Bli en del av en fantastisk grupp av hörselskadade för hörselskadade.

Medlemmar har ordet

Många kommer in i UH från olika bakgrund och med olika ingång i organisationen, men gemensamt är en vilja att träffa andra i liknande situation med liknande erfarenheter. Vill du berätta din historia om varför du blev medlem i UH? Skrev ett mejl till hej@uh.se.

Gå med i någon arbetsgrupp

Klicka här för att se vilka arbetsgrupper vi har idag eller starta en egen! Grupperna är till för dig som brinner för en specifik fråga där du och andra ideella jobbar tillsammans. Du kanske är intresserad av att arbeta med tillgänglighet etc.

Svara på enkäter

På facebook, mejl utskick eller via nyhetsbrevet så kan det dyka upp olika enkäter som riktar sig till barn och unga med hörselskada, om du svarar på dessa enkäter så hjälper du oss att bli ett mer tillgängligt samhälle för oss hörselskadade.

 

Delta i aktiviteter

Här kan du se vilka aktiviteter vi anordar på riksnivå. Som UH:are får du möjlighet att följa med på våra aktiviteter. Vi anordnar bland annat barn- och ungdomsläger, digitala aktiviteter och olika utbildningar.

Internationellt via UH

Genom Unga Hörselskadade har du chans att träffa andra unga med hörselskadade från hela världen, åk på olika studysessions, träna din engelska, träffa politiker ifrån EU. Vill du också ta chansen? Mejla då till hej@uh.se

Påverka samhället

Klicka här för att se hur du kan påverka samhället. UH arbetar mycket med påverkansarbete. Som medlem kan du påverka vilka frågor som UH bör fokusera på.

 

Sprid UHs Material

Genom att sprida vårt UH material så får fler kunskap om att Unga Hörselskadade finns och vad vi kämpar för.  Klicka här för att komma till materialsidan.