Engagera dig

Hur kan du engagera dig?
Det finns flera olika sätt att engagera dig på. Oavsett hur du vill göra så är ditt engagemang viktigt för oss. Den största del av vår verksamhet sker på lokal nivå. Det är där medlemmarna möts och genomför olika aktiviteter. Under våra riksaktiviteter som ungdomskonferensen och årsmötet träffas hela förbundet för att nätverka, utbilda sig och ta beslut om organisationens framtid.

Delta i aktiviteter
Som UH:are får du möjlighet att följa med på våra aktiviteter. Vi anordnar bland annat barn- och ungdomsläger, teckenspråksvecka och ungdomskonferensen. På lokal nivå sker mycket mer!

Träffa nya vänner
Genom våra mötesplatser får du möjlighet att träffa barn och unga från hela landet!

Påverka samhället
UH arbetar mycket med påverkansarbete. Som medlem kan du påverka vilka frågor UH ska fokusera på.

Få mer kunskap
Vår styrka sitter i att det är vi själva som har kunskapen. Tillsammans sprider och delar vi erfarenheter med varandra.

Läs mer här om hur du kan engagera dig!

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.