Vill du skapa bättre digitala möten för hörselskadade?

Publicerat: 31 maj 2023
Jonathan Elebjörk Wahlström

”Digitalisering där vi hör till” är namnet på ett nytt projekt som HRF genomför med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten. Genom intervjuer, enkätsvar och test av olika plattformar för digitala möten och hybridmöten vill projektet undersöka möjligheterna till ännu större delaktighet för hörselskadade.

Inbjudan att delta i en mindre testgrupp

Till projektet söker vi ett antal testpersoner som vill delta i digitala möten och hybridmöten för att till exempel testa olika delaktighetsperspektiv. Tester kommer genomföras på förbundskansliet i Kista, men alla testgruppsdeltagare behöver inte befinna sig där under testerna. Ett visst urval av personer kan behöva göras så att det passar projektbeskrivningen.

Om du är intresserad, vänligen anmäl dig här: https://forms.office.com/e/arMYR2MaUJ