Unga Hörselskadades utmärkelser

Publicerat: 6 december 2023
Hanna Bergström

Varje år delar Unga Hörselskadade ut utmärkelser. Två av dessa är årets syssnare och årets vaxpropp. De finns för att uppmärksamma samhället när något verkligen har gått riktigt snett, där man inte alls har tänkt på barn och unga med hörselskada eller så kan man ha gjort något extremt bra för att samhälle ska bli så bra som möjligt för unga med hörselskada. 

Årets Vaxpropp 

Årets Vaxpropp är Unga Hörselskadades utmärkelse som går till en person, en organisation, en myndighet eller ett företag som på något sätt visad brist på lyhördhet gentemot unga människor med hörselskadors behov och intressen.

I år gick Årets Vaxpropp till Region Västmanland på grund av deras avgiftshöjning, nu 2200 kr för en hörapparat, Sveriges dyraste utprovningsavgift. 

Nomineringen löd:

Att födas som hörselskadad eller bli hörselskadad under livets gång är inget man kan styra över eller rå för. För att kunna delta i det hörande samhället och kommunicera med hörande är hörhjälpmedel ett viktigt redskap för personer med hörselskador. Det ger oss en möjlighet att delta i samhället på sina villkor. Trots detta ser vi gång på gång att ekonomin blir ett hinder för personer med hörselskador. Inte minst när regioner höjer utprovningsavgiften per hörapparat. Det är oacceptabelt att ekonomi ska stå i vägen för att få vara en del av samhället. Det är orimligt att vår gemensamma strävan mot en värld utan hinder för personer med funktionedsättning ska falla på att region Västmanland höjer sin utprovningsavgift avgift till 2200 kronor per hörapparat, Sveriges dyraste utprovningsavgift.

Årets Syssnare 

Årets Syssnare är Unga Hörselskadade pris som går till en person, organisation eller ett företag som under året visat att förändring är möjligt när vi syssnar* till varandra och gynnar utvecklingen mot ett samhälle som är tillgängligt för unga med hörselskada. 

Vad betyder Syssna?

*Att syssna är att lyssna med synen. För oss representerar ordet vikten av det visuella i vår kommunikation. Oavsett om det handlar om att använda teckenspråk, läsa på läpparna, eller något helt annat. Att vara en god syssnare handlar om att kunna kommunicera på ett sätt som inkluderar alla. 

I år gick Årets Syssnare till Linda Harju och Nils Rydberg 

Nomineringen löd:

Att bli förälder till ett barn med hörselnedsättning eller dövhet kan vara en utmaning, men en ynnest när man blir en del av ett nytt samhälle och får omgärdas av ett nytt, visuellt och fantastiskt språk. Men att få rätt till att lära sig sitt barns språk, teckenspråk, är inte lätt. Idag erbjuds föräldrar endast 240 timmars undervisning för att lära sig ett helt nytt språk OCH hålla sig i nivå med sitt barn. Att kunna kommunicera med sitt barn och ha ett gemensamt språk med sitt barn är inte en rättighet för familjer med hörselskadade barn. Två personer som outtröttligt kämpar för sin rätt att lära sig sin dotters språk och för andra föräldrar att få samma möjlighet i ett otillgängligt samhälle är årets syssnare, Linda Harju och Nils Rydberg.