Hälften av unga med hörselskada inte redo för övergången mellan barn- och vuxenhörselvården

Händer som ligger utplacerade mot varandra på ett träbord.
Foto: Clay Banks, Unsplash.

Publicerat: 20 november 2023
Jonathan Elebjörk Wahlström

Mindre än hälften av alla unga med hörselskada som svarade på Unga Hörselskadades undersökning om hur de upplever övergångne mellan barn- och vuxenhörselvården. Nu släpper Unga Hörselskadade rapporten Redo? – En undersökning av barn och ungas upplevelse av övergången från barn- till vuxenhörselvården som bygger på en undersökning organisationen genomfört under 2022 och 2023. 

Undersökningen fokuserade på övergången mellan hörselvård för barn och hörselvård för vuxna och visar att mer än hälften av de unga som genomgått denna övergång känner sig otillräckligt förberedda för vad det innebär. Något som är problematiskt utifrån att det finns ett brett forskningsstöd som visar att det finns stora vinster för både individen och samhället av att barn och unga förbereds för övergången på ett bra sätt.

”Resultaten visar även att de flesta regioner är medvetna om problematiken och uppger att de arbetar aktivt med att förbereda ungdomarna för övergången. Det är glädjande att se att många regioner tar tag i frågan. Vi ser att forskningsläget och vad som uttrycks i rapporten visar att det finns ett starkt uttryckt behov av att samhället som helhet måste arbeta mer för att skapa en smidig och effektiv övergång från barn- till vuxenvården för personer med hörselskador.”, säger Johanna Forsberg, ordförande för Unga Hörselskadade och en av författarna till rapporten.

Forskning kring liknande funktionsnedsättningar har tidigare visat på betydande vinster ur hälsosynpunkt och behov av att samhället prioriterar och förbättrar övergången mellan barn- och vuxenvården. Därför är det av stor betydelse att forskningen och vården får tillräckliga resurser för att kunna genomföra de förändringar som behövs.

Unga Hörselskadade uppmanar till fortsatt samarbete och dialog mellan forskare, vården och samhället i syfte att förbättra övergången för unga med hörselskador.

Unga Hörselskadade är en organisation för och av unga med hörselskada. Vi jobbar för ett bättre samhälle för alla barn och unga med hörselskada på alla samhällets områden. Vår vision är ett tillgängligt samhälle där alla barn och unga med hörselskada är självständiga, delaktiga och utvecklas på lika villkor. 

Ta del av rapporten Redo? – En undersökning av barn och ungas upplevelse av övergången från barn- till vuxenhörselvården genom att klicka här.

Fysiska exemplar av rapporten går att beställa gratis genom att skicka ett mail till hej@uh.se