IFHOHYP årsmöte 2023

Årsmöte för IFHOHYP 2023
Årsmöte för IFHOHYP i Polen, 2023. Foto: okänd

Publicerat: 24 april 2023
Kansliet

Den 19 – 23 april så reste repesentanter ifrån Unga Hörelskadade, Jonathan Sohlmér, Milena Grigoryan, Linnea Ruf och Jonathan Elebjörk Wahlström, till Polen. Där har de deltagit på en konferens i staden Poznań som ligger i Polen, som arrangerades av den polska organisationen SUITA. På lördagen efter konferens hölls årsmöte för IFHOHYP. 

Konferensen ägde rum på Adam Mickiewicz University och konferensen hade både nationella och internationella föreläsare och deltagare. Några av de ämnen som föreläsningarna berörde var aspekter av identitet, att lära sig ett främmande språk som hörselskadad och om teckenspråk. Jonathan Elebjörk Wahlström var en av talarna och pratade om olika aspekter av identitet. Konferensen var en del av ett EU-projekt med namnet ”PO WER project ’University open to all – a university fit for the 21st century'” och anordnades av Maria Skoczyńska, Karolina Ruta-Korytowska och UAM Support Office. 

En röd tråd hos föreläsarna var att de satte ord på mina egna upplevelser och erfarenheter av att vara hörselskadad. 

Förutom konferensen och årsmötet fick vi också möjlighet att lära känna och träffa hörselskadade från andra länder och dela erfarenheter med varandra. Självklart tog vi oss också tiden att utforska Poznan. Under lördagen anordnades en gala där både IFOHOYP och EFHOHs medlemmar deltog och firade att IFHOHYP i år fyller 55 år.