Har du gått i skolan med hörande klasskamrater?

Publicerat: 10 februari 2023
Carolin Törnberg och Ida Wiik

Är du 18-23 år och är döv eller har en hörselnedsättning? Har du gått i grundskola med hörande klasskamrater? Vill du hjälpa oss med vår studie som handlar om erfarenheter av att vara döv/hörselnedsatt i en hörande grundskolemiljö?

Vi är två grundskolelärare, Carolin Törnberg och Ida Wiik, som vidareutbildar oss vid speciallärarprogrammet med inriktning dövhet och hörselnedsättning på Stockholms universitet. Vi skriver vårt examensarbete under vårterminen 2023.

Vi söker ungdomar mellan 18-23 år med dövhet eller hörselnedsättning för att lyssna till era individuella upplevelser vid en intervju. Läs mer om undersökningen/studien här

Vi hoppas att ni finner studien intressant och vill delta. Ta kontakt med oss via e-post eller mobil (kontaktuppgifter finns i länken ovan, läs mer om undersökningen/studien här)