Enkät för nytt hjälpmedel för personer med ensidig hörselnedsättning/ensidig dövhet

Hur produkten ungefär är tänkt att vara utformad.

Publicerat: 17 december 2023
Emma Levin

Hej! Vi är två studenter på Linköpings Universitet som samarbetar med forskaren Stefan Stenfeldt. Stefan har tagit fram en ny typ av hörselhjälpmedel, baserad på annan teknik, för personer med ensidig hörselnedsättning/ensidig dövhet. För att Stefan ska kunna utveckla en så bra produkt som möjligt vill han gärna höra era åsikter om vad ni tycker är viktigt hos hörselhjälpmedlet för att kunna anpassa produkten till att möta era behov och hur produkten sedan ska marknadsföras. Nedan finns en enkät som tar ca 5-10 minuter att fylla i och vi hade uppskattat det ifall ni hade velat ta lite tid av er vardag och fylla i den. Enkäten är helt anonym. Nedan följer även en beskrivning av hjälpmedlet:

Hjälpmedlet är utformat som ett headset och fungerar som ett hjälpmedel för personer med ensidig hörselnedsättning, för att underlätta kommunikation. Hjälpmedlet fångar upp ljudet upp på den icke-hörande/försämrade sidan och levererar det till den hörande sidan.

Den största fördelen med denna teknik är att merparten av ljudet går genom hörselgången och öppen hörselgång bibehålls. Detta medför ett mer autentiskt ljud, likt vid normal hörsel. Till skillnad från behandlingar som finns idag kräver detta verktyg inte kirurgi, och inte heller att man fäster verktyget på huvudet. Headsetet kan i stället stängas av, tas av och på vid behov för smidig användning eller vid mycket störande ljud från den döva/försämrade sidan.

Målet är att produkten ska vara lägre prissatt än befintliga hjälpmedel och lättillgängligt att köpa. Den är dessutom integrerbar, via bluetooth, med smarttelefon och andra konsumentprodukter och kan användas för lyssning/kommunikation via telefonen.

Besvara enkäten här: För nytt hjälpmedel för personer med ensidig hörselnedsättning/ensidig dövhet