Delta i studie om utveckling och mående hos barn med hörselnedsättning

Publicerat: 5 oktober 2023
Jonathan Elebjörk Wahlström

Har du ett barn mellan 6 och 12 år med hörselnedsättning? 

Deltagare sökes till en studie om barns utveckling. Läs mer om studien här:

”Vi söker just nu deltagare till en studie som undersöker föräldraskattade utvecklingsrelaterade och psykiatriska symtom hos barn med hörselnedsättning. För att utveckla svensk hörselvård behöver vi lära oss mer om de olika orsakerna till hörselnedsättning och den eventuella inverkan det har på barnens utveckling och mående.

För att kunna delta behöver minst en vårdnadshavare ha goda kunskaper i svenska och ditt barn behöver vara mellan 6 och 12 år och ha en genetisk hörselnedsättning eller medfödd cytomegalovirusinfektion (CMV) och hörselnedsättning. Är du osäker på orsaken till ditt barns hörselnedsättning, kontakta din lokala hörselvård. Du kommer få svara på frågor via pappersenkäter om ditt barns utveckling och beteenden. Formulären skickas till dig med frankerat svarskuvert så du kan fylla i det hemma i lugn och ro. Det tar ca 1,5 timme. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak.”

Är du intresserad av att delta? Kontakta i så fall:

Anette Michel Sandström, leg psykolog, STP-psykolog inom klinisk neuropsykologi
E-post: anette.michel.sandstrom@regionvasterbotten.se
Telefon: 072-2314973

Ulrika Löfkvist, docent, universitetslektor, leg. logoped, Uppsala universitet & Region Uppsala
E-post: ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se
Telefon: 072-1464280