”Regeringens klimatmöte saknar legitimitet när barn- och ungdomsrörelsen stängs ute”

Publicerat: 15 juni 2023
Kansliet

Regeringens klimatmöte saknar legitimitet när barn- och ungdomsrörelsen stängs ute.

”Regeringen skriver själva att ”klimatfrågan är en samhällsfråga som angår oss alla”, men ambitionerna vacklar när ungdomsrörelsen som driver på för förändring inte får delta i diskussionerna.” ”Att inkludera barn, unga och utsatta grupper är inte bara ett ansvar för våra makthavare utan även att ge en möjlighet att få vara med och bygga upp det arbete vi sedan behöver förvalta. Det är dagens barn och unga som kommer leva med de beslut som fattas, eller inte fattas, av dagens beslutsfattare.” ”Regeringen har aktivt och medvetet stängt ute det unga civilsamhället från Sveriges klimatarbete. Av de cirka 230 aktörer som bjudits in är det enbart en barn- och ungdomsorganisation.”

Idag skriver Unga Hörselskadade, genom ordföranden Johanna Forsberg, i Dagens Nyheter. Tillsammans är vi företrädare från 17 barn- och ungdomsorganisationer. Det är dags att regeringens slutar ge oss kalla handen och tänka om för våran framtid.

Läs insändaren här:
https://www.dn.se/insandare/regeringens-klimatmote-saknar-legitimitet-nar-barn-och-ungdomsrorelsen-stangs-ute/