Årets Vaxpropp 2022

Publicerat: 28 november 2022
Kansliet

I år har vi inte bara en vaxpropp utan två, en för vartdera örat.

Årets första vaxpropp

Att kunna välja hur man vill kommunicera är viktigt för att en person med hörselskada ska kunna finnas i samhället på sina villkor. Trots detta ser vi gång på gång att i skolan finns inte denna möjlighet. Gång på gång ser vi att personer som klarar sig i skolan, eller hör för bra utifrån föråldrade regler för att kunna få möjlighet att ta del av den stöd och den trygga miljö som specialskolan ofta erbjuder barn med hörselskada. 

Därför går årets ena vaxpropp till SPSM antagningsråd.

Årets andra vaxpropp

Att erbjuda tolk till personer med hörselskada är något som varje region i sverige måste enligt lagen. Samtidigt har vi nu för 4 året i närtid sett hur Region stockholm sent på året meddelar att man stänger sin tolkcentral för resten av året. Det är oacceptabelt och gör inte bara att regionen inte följer lagen, utan att många som är i behov av tolk i sin vardag inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det är orimligt att vår gemensamma strävan mot en värld utan hinder för personer med funktionedsättning ska falla på att region stockholm tycks sakna förmåga att planera tolkverksamheten. 

Därför går årets andra vaxpropp till tolkförmedlingen i Stockholm.