Vill du berätta om ditt liv som ung HBTQI-person?

Publicerat: 26 maj 2021
Kansliet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av regeringen att ta reda på mer om hur det är att vara ung hbtqi-person i Sverige idag. MUCF ska skriva en rapport som ska beskriva unga hbtqi-personers liv och de ska också komma med förslag om vad som kan göras för att det ska kunna bli bättre. Rapporten ska handla om många olika områden, som till exempel:

  • Hälsa
  • Utbildning
  • Arbete
  • Fritid
  • Vänner och familj

En viktig del av vårt uppdrag är att samla unga hbtq-personers egna erfarenheter. MUCF söker därför unga i åldern 13-25 år som vill delta i en intervjustudie som genomförs våren/sommaren 2021. I vårt uppdrag ska vi också ha ett intersektionellt perspektiv. Det betyder att vi ska titta på hur unga hbtqi-personers liv kan påverkas av andra erfarenheter, till exempel att ha en funktionsnedsättning. Vi har hittills få deltagare i studien som har en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Därför söker vi särskilt unga hbtqi-personer med den erfarenheten.