Öppet brev till Ulf Danielsson, Lisa Nilsson, Johannes Anyuru, Claes Elfsberg, Patricia Tudor-Sandahl, Olof Wretling.

Mikrofon
Mikrofon. Foto: Matt Botsford, Unsplash

Publicerat: 15 januari 2021
Johanna Forsberg, Ordförande i Unga Hörselskadade

Kära Ulf Danielsson, Lisa Nilsson, Johannes Anyuru, Claes Elfsberg, Patricia Tudor-Sandahl, Olof Wretling.

Ni är alla utvalda till att leda ett varsitt avsnitt i Vinter i P1. Vi vill också ta del av era berättelser men det får inte. Vi undrar varför ni inte – som Kattis Ahlström och Zinat Pirzadeh – har tackat ja till att publicera era program i textform?

Under de senaste åren har flera organisationer som jobbar med frågor som rör hörselskadade, döva och personer med språkstörningar tillsammans med hundratals ideella krafter arbetat för att alla oavsett hörsel ska få ta del av de älskade Sommar- och Vinterprogrammen i P1.

Efter många möten med Sveriges Radio, debattartiklar och ideella krafter som transkriberat och teckenspråkstolkat Sommar och Vinter i P1 har Sveriges Radio äntligen gått med på ett pilotprojekt där de transkriberar och publicerar programmen i textform.

För alla oss som kämpar för ett tillgängligare samhälle är det historiskt att Sveriges Radio driver detta pilotprojekt, emot funkofobi och för varje persons rätt att ta del av och lära av det som sägs i media. Trots det är det endast Kattis Ahlström och Zinat Pirzadeh som har tackat ja till att även publicera textade versioner av Vinter-programmen. Vi häpnar!

Hur kommer det sig att ni andra tackar nej? Varför ska alla inte få ta del av era avsnitt? Varför väljer ni att stänga ute personer med hörselskador? Varför inte se detta som en möjlighet att nå ut till ännu fler med era berättelser, att och beröra och berika de 1,5 miljoner som lever med en hörselskada i Sverige.

Vi är besvikna att ni har valt ställa er i vägen för den utvecklingen som många 1000-tals timmar av arbete, engagemang och hjärta drivit fram.

Vi uppmanar er att ändra er!

Till Kattis Ahlström och Zinat Pirzadeh; av hjärtat tack för att ni har valt att göra vårt samhälle lite mer tillgängligt!

Johanna Forsberg
Ordförande
Unga Hörselskadade