Coronaepidemin och Covid-19 slår mot UH

Följande aktiviteter är inställda

  • Läger på Nordens Ark 4 – 7 April 2020
  • Konferensen ”Jobba och Studera utomlands” 16 – 17 maj 2020
  • Språkresan till Illfracombe, Devon i England 13 – 27 Juni 2020

Om möjligt återkommer vi med nya datum i höst för dessa läger.

  • Vårläger i Östergötland, 30 april – 3 maj, har vi valt att inte ställa in eftersom vi vill avvakta och se hur situationen utvecklar sig. Anmälda deltagare kommer informeras direkt i händelse av att just deras verksamhet påverkas.

Vi följer Corona utvecklingen och folkmyndighetens riktlinjer, vi tycker verkligen att det är tråkigt att vi har fått ställa in.

UH jobbar på distans

Lite speciellt så här i Coronatider är att vi på kansliet arbetar hemifrån för att minska smittspridningen, och att vi genomför våra möten via den digitala plattformen Zoom. Vår styrelse genomför sina styrelsemöten på samma sätt och jobbar på att öka tillgängligheten i denna plattform genom att prata i tydlig turordning och ha med både skrivtolkning och teckenspråkstolkning i den mån det behövs. Även våra lokalavdelningar har fått information om att de kan välja att genomföra sina medlemsmöten online för att förhindra smittspridning. Vi ställer slutligen in externa möten och representationer för närvarande, med undantag för de som kan genomföras online.

TA HAND OM ER!