”Regeringen slänger tolkmiljoner i sjön”

UH medlem med teckenspråkstolkar.
Teckenspråkstolkar. Foto: Unga Hörselskadade

Publicerat: 29 juni 2018
Kansli

Unga Hörselskadade kritiserar regeringens beslut att satsa ytterligare 45 miljoner kronor på det redan hårt kritiserade tolktjänstsystemet. 

Kritiken framförs tillsammans med Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Riksförbundet DHB, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Dövblind Ungdom (DBU). Dagens tolktjänstsystem är krångligt och är både svårt och problematiskt för tolkanvändare samt beställare och utförare. Systemet måste förbättras och detta genom ett statligt huvudmannaskap. Dessutom leder problematiken till att tolkanvändare blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden då arbetsgivarna idag ofta får stå för merparten av tolkkostnaderna. Detta är inte en hållbar situation och därför är beslutet något som kritiseras av oss och de övriga organisationerna. 

Kritiken riktas framförallt till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren i ett öppet brev.