Digital föreläsning – Mellan två världar

25 mar

  • Träffar
  • Utbildning

Tid: 18:30 - 19:30
Förening: Hisus & UHiS
Sista anmälningsdag: Lördag 23:e mars
Plats: Föreläsningen hålls digitalt i Teams.

Anmälan

Välkommen till en digital föreläsning där representanter från Riksförbundet DHB berättar om sitt Arvsfondsprojekt Mellan två världar. 

Mellan två världar berättar om unga hörselskadade och de svårigheter som det innebär att ha en hörselnedsättning och befinna sig i gränslandet mellan den hörande och den teckenspråkiga världen.

Föreläsarna berättar om sina erfarenheter, utmaningar och sätt att bemöta dem. De vill med sitt engagemang hjälpa andra i samma situation och anhöriga och professionella som de möter i sin vardag.

Projektet ger inga svar eller lösningar, utan samlar in berättelser, skapar information och sprider den. I första hand för att stärka målgruppen, ge anhöriga och professionella en större förståelse för målgruppen samt att underlätta relationen mellan audionomer och målgruppen.

Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Hörselskadades distrikt i Stockholms län och UHiS/HiSUS – Unga hörselskadade i Stockholm.

Föreläsningen kommer att skrivtolkas. Om du önskar teckenspråkstolk eller TSS-tolk, tänk på att anmäla dig i god tid för att öka chansen att få tolk beviljad till föreläsningen. Önskan om tolk uppges vid anmälan.