Finansiera aktiviteter

Tillhör du dem som springer långt bort när vi börjar prata pengar? Lugn. På den här sidan har vi samlat information som kan vara bra att veta om för dig som ska eller vill planera en aktivitet när det kommer till ekonomi.

text

nananannna BATMAN

text

nananannna BATMAN

text

nananannna BATMAN

Bidrag ifrån Unga Hörselskadade

Verksamhetspeng

Verksamhetspeng är ett bidrag som söks av styrelse eller kontaktperson för en lokalförening eller den som är kontaktperson för en aktivitetsgrupp. Bidraget söks i förväg för ett flertal aktiviteter under nästkommande termin. Läs lite längre ner på hur du ansöker om verksamhetspeng för din lokalförening.

Växtkraft

Växtkraft är ett bidrag som delas ut automatiskt till alla lokalavdelningar två gånger per år. Lokalavdelningarna får då 20 kronor per medlem i respektive lokalavdelning och det är fritt fram för lokalavdelningen att göra vad de vill med detta bidrag.

Medlemsaktivitet

Medlemsaktivitet kan du söka så länge du är medlem i UH. Du söker för en aktivitet åt gången och ansökan är öppen året om.

Ansök om Verksamhetsbidrag

Verksamhetspeng är ett bidrag som söks av styrelsen eller den som är kontaktperson för en lokalförening. Bidraget söks i förväg för ett flertal aktiviteter under nästkommande termin. Verksamheten ska vara öppen för alla medlemmar i din lokalförening, men du kan också bjuda in alla UH medlemmar om det är en digital aktivitet. 

  • Om du söker verksamhetspeng för våren så ska ansökan senast ha kommit in den sista januari till kansliet.
  • Om du söker verksamhetspeng för hösten så ska ansökan senast ha kommit in den sista augusti till kansliet.

Vart skickar jag ansökan?

Skicka ett mejl till Unga Hörselskadades kansli på hej@uh.se och beskriv vilka aktiviteter ni vill genomföra och hur mycket pengar ni vill ansöka om. Märk brevet med “Verksamhetspeng 20XX”