Finansiera aktiviteter

Tillhör du dem som springer långt bort när vi börjar prata pengar? Lugn. På den här sidan har vi samlat information som kan vara bra att veta om för dig som ska eller vill planera en aktivitet när det kommer till ekonomi.

text

nananannna BATMAN

text

nananannna BATMAN

text

nananannna BATMAN

Bidrag ifrån Unga Hörselskadade

Växtkraft

Växtkraft är ett bidrag som delas ut automatiskt till alla lokalavdelningar två gånger per år. Lokalavdelningarna får då 20 kronor per medlem i respektive lokalavdelning och det är fritt fram för lokalavdelningen att göra vad de vill med detta bidrag.

Medlemsaktivitet

Medlemsaktivitet kan du söka så länge du är medlem i UH. Du söker för en aktivitet åt gången och ansökan är öppen året om.

Verksamhetspeng

Verksamhetspeng är ett bidrag som söks av styrelse eller kontaktperson för en lokalförening eller den som är kontaktperson för en aktivitetsgrupp. Bidraget söks i förväg för ett flertal aktiviteter under nästkommande termin.