Vad har vi för viktiga handlingar?

Här kan du hitta de dokument och handlingar som styr Unga Hörselskadades verksamhet. Vill du läsa Riksstyrelsens protokoll finns de under Riksstyrelsen. Årsmötesprotokollen finns att ta del av genom att maila till kansliet på hej@uh.se

Detta samt övriga dokument och en rapport från en medlemsrekryteringssatsning som gjordes 2014 kan ni läsa mer om genom att klicka på länkarna.

Styrdokument och riktlinjer

Unga Hörselskadade har ett antal styrdokument och riktlinjer för vår verksamhet som du kan du läsa som pdf här. Vill du läsa en äldre version av våra styrdokument?
Kontakta kansliet på hej@uh.se.

Vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Unga Hörselskadade samt Unga Hörselskadades lokalavdelningar som är en del av Unga Hörselskadades juridiska person.

Vår integritetspolicy beskriver vårt arbete med att säkerställa att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt. Det är viktigt för oss att du som är i kontakt med Unga Hörselskadade, som medlem eller av annat skäl, ska känna dig trygg och samtidigt få relevant information om vår verksamhet.

Vi beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna behandlas, hur vi skyddar den information vi samlat in samt vilka rättigheter du har.

Medlemsundersökning 2014

Under 2014 påbörjades en medlemsrekryteringssatsning. En stor del av detta var en medlemsundersökning som ställde frågor kring medlemskap, engagemang, våra aktiviteter och intressepolitik.

Här nedan kan ni se resultaten från medlemsundersökningen som också användes som underlag i diskussioner på vår vägskälsdag som tog plats i februari 2014.

Det är väldigt intressant läsning att se hur ni medlemmar tycker och tänker kring UH så gå gärna in och läs vad vi fick fram för information.

Resultat av medlemsundersökningen 2014

Resultaten är sammanställda i två rapporter, en lite längre med mer förklaringar och kommentarer och en lite kortare som ger en mer översiktlig bild. Har du några frågor om rapporterna eller vill ta del av svaren i sin helhet kan du vända dig till kansliet via hej@uh.se.