Viktiga handlingar

Vad har vi för viktiga handlingar?

Här kan ni läsa om Unga Hörselskadades olika handlingar (dokument) som vi har valt att publicera till allmänheten. Samtliga protokoll från Riksstyrelsens styrelsemöten finns publicerade från 2017 och framåt.

Detta samt övriga dokument och en rapport från en medlemsrekryteringssatsning som gjordes 2014 kan ni läsa mer om genom att klicka på länkarna till vänster.

Protokoll

Här nedan hittar du protokoll från de två senaste åren. Eftersöker du äldre protokoll, kontakta kansli@uh.se.

Styrdokument och riktlinjer

Unga Hörselskadade har ett antal styrdokument och riktlinjer för vår verksamhet som du kan du läsa som pdf här.

Vår integritetspolicy

Verksamhetsplan 2020

Kommentar ang. verksamhetsplan 2020: en deltagare yrkade på årsmötet 2019 att riksstyrelsen skulle ordna en förberedelsekurs inför internationella träffar/läger för att öka tillgängligheten för alla målgrupper (exempelvis för att träna sig i engelska eller internationella tecken) och förslaget antogs vid årsmötet. 

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Stadgar (reviderade på årsmötet 2019)

Förhållningssätt till Sverigedemokraterna


Vill du läsa en äldre version av våra styrdokument? Kontakta kansliet på kansli@uh.se

Medlemsundersökning 2014

2014 påbörjades en medlemsrekryteringssatsning. En stor del av detta var en medlemsundersökning som ställde frågor kring medlemskap, engagemang, våra aktiviteter och intressepolitik.

Här nedan kan ni se resultaten från medlemsundersökningen som också användes som underlag i diskussioner på vår vägskälsdag som tog plats i februari 2014.

Det är väldigt intressant läsning att se hur ni medlemmar tycker och tänker kring UH så gå gärna in och läs vad vi fick fram för information.

Resultaten av medlemsundersökningen 2014

Resultaten är sammanställda i två rapporter, en lite längre med mer förklaringar och kommentarer och en lite kortare som ger en mer översiktlig bild. Har du några frågor om rapporterna eller vill ta del av svaren i sin helhet kan du vända dig till vår generalsekreterare Elida på elida.slaatto@uh.se.

Medlemsundersökningen
Medlemsundersökningen (kort version)

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Unga Hörselskadade samt Unga Hörselskadades lokalavdelningar som är en del av Unga Hörselskadades juridiska person.

Vår integritetspolicy beskriver vårt arbete med att säkerställa att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt. Det är viktigt för oss att du som är i kontakt med Unga Hörselskadade, som medlem eller av annat skäl, ska känna dig trygg och samtidigt få relevant information om vår verksamhet.

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna behandlas, hur vi skyddar den information vi samlat in samt vilka rättigheter du har.

Vill du läsa mer om vår integritetspolicy? Läs här.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.