Våra ledord

kunskap

Unga Hörselskadade har som uppgift att fungera som en kunskapsbank av samlade erfarenheter och kompetenser. Vår styrka ligger i att det är vi själva som sitter på kunskapen, både genom våra individuella erfarenheter men också genom möten med andra unga personer med hörselskada. 

Påverka

Påverkansarbete i Unga Hörselskadade innebär att vi lyfter upp unga hörselskadades hinder och möjligheter i samhället. Detta kan ske på många olika sätt. Det kan handla om aktiv omvärldsbevakning, eller att upplysa, uppmuntra och påverka beslutsfattare, personer som arbetar med hörselskadade eller andra personer i vår omgivning. Påverkansarbetet ska utgå från vårt påverkansprogram och kan ske på lokal, nationell och internationell nivå.

Det finns två stora delar i vårt påverkansarbete: Vårt besök i Almedalen och genom att vi lämnar remissvar i olika frågor.

Träffas

En mötesplats är ett tillgängligt forum där unga människor med hörselskador träffas och utbyter erfarenheter. Detta kan se ut på många olika sätt, det kan vara tillfällen som är rent sociala eller i kombination med kunskapsinhämtning.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.