Utbildning i Nepal

Corona pandemin påverkar utbildningen

Vår partnerorganisation SHRUTI delar med sig om hur coronapandemin har påverkat rätten till utbildning i Nepal. Genom pandemin har skolor i Nepal varit nedstängda en längre period. Undervisning har istället bedrivits genom digitala plattformar, radio eller tv. Personer med hörselskada får inte tillgång till undervisningen eftersom det saknas det saknas tillgång till textade föreläsningar. undervisning  via radio är inte tillgängligt överhuvudtaget. Personer med hörselskada har blivit exkluderade från utbildningen  medan fullt hörande personer har tillgång till utbildning.

SHRUTIs medlemmar har upplevt stora svårigheter med att vara delaktiga på lika villkor i distansundervisningen eftersom skrivtolkning inte finns tillgängligt. Många av SHRUTIs medlemmar har varit närvarande under lektionerna enbart för att bli registrerade som närvarande. Personer med hörselskada känner sig exkluderade från utbildningen och tycker att det känns orättvist att deras hörande klasskamrater har kunnat ta del av distansundervisningen.

Det brukar vara väldigt svårt att höra  lektioner i klassrumssituationer. Personer med hörselskada brukar ofta be lärarna att upprepa eller att i efterhand fråga läraren separat om information som är oklar. De brukar också frågar sina klasskamrater. Dessa möjligheter saknas vid distansundervisning.

Studenter med hörselskada menar att distansundervisning ska ha skrivtolkning för att personer med hörselskada ska tillgång till undervisning på distans. För närvarande är de väldigt oroliga över att bristen på tillgänglig utbildning ska medföra att inte bli godkänd på det årliga examensprovet. En konsekvens av det blir att de inte får börja nästa årskurs tillsammans med sina klasskamrater.

SHRUTI anser att staten ska ta ansvar för att tillhandahålla skrivtolkning och textbaserad information vid distansundervisning. Utbildning är en mänsklig rättighet och studenter med hörselskada ska ha samma rätt till utbildning som personer med fullgod hörsel. SHRUTI hoppas och arbetar för att personer med hörselskada ska ha rätt till utbildning på lika villkor inom en snar framtid.