Skola och utbildning

Rätt till likvärdig utbildning

Vi har rätt till en likvärdig utbildning. En förutsättning för det är att skolan anpassar och utvecklar sin verksamhet efter vad vi behöver. Det kallas stödåtgärder. Om du har svårigheter i skolarbetet på grund av exempelvis din hörselskada har du rätt till stödåtgärder. Det finns inte lagstadgat exakt vad du har rätt till för stöd utan det beror på din specifika situation. Men det kan handla om hjälpmedel som slinga i skolans alla lokaler, även i gympasalen eller matsalen, eller ett eget FM-system. Men det kan också handla om hur grupparbeten ska fungera eller hur du får göra med prov i hörförståelse. Vilka stödåtgärder som just du behöver tas fram och följs upp med hjälp av ett åtgärdsprogram som dina lärare, specialpedagog och rektor ansvarar för.

All kunskap som behövs för att hitta bra lösningar finns inte i skolan, därför är det viktigt att skolan samarbetar med dig och andra som till exempel hörselvården. Tillsammans kan ni hjälpas åt för att komma fram till hur du ska få det bra. Tänk på hur mycket tid du lägger på skolan! Självklart ska du ha det bra där och din hörselskada ska inte försämra dina möjligheter att trivas, få bra resultat och kunna välja utbildningsinriktning. Om du känner att du inte kan hänga med i snacket med dina klasskamrater eller tillgodogöra dig undervisningen på bästa sätt, fundera på om ett annat skolalternativ skulle kunna fungera bättre för dig. Om du inte vet kan du besöka andra skolor för att se hur det fungerar där.

Det finns idag tre olika skolalternativ för den som har en hörselskada:

1. Klasser i hemkommunen där du går ”integrerat” tillsammans med hörande, vilket är det vanligaste alternativet.

2. Kommunala ”hörselklasser” där undervisningen sker i små hörselanpassade klasser. Dessa finns bara på vissa platser i landet. På gymnasienivå finns ett gymnasium för hörselskadade i Örebro, Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH), som har riksintag. Där finns även Riksgymnasiet för döva (RGD).

3. ”Specialskola” som finns på fem platser i landet där det finns undervisning på både teckenspråk och talad svenska.

Skolor i sverige

Kom ihåg!

Vilken skolform som passar dig bäst måste du avgöra själv utifrån vad du behöver. Tänk på att dina behov kan förändras under uppväxten, vilket innebär att du då och då bör fundera över hur det fungerar för dig.

Skolor som har hörselspår/hörselgrupper eller hörselverksamhet

I en del kommuner finns skolor med särskilda undervisningsgrupper för hörselskadade. Det kan vara mindre klasser eller grupper med både hörselskadade och hörande elever. Eller en grupp med hörselskadade elever från olika skolor som samlas en dag i veckan. De kallas till exempel hörselverksamhet, hörselgrupper eller hörselspår. 

Skellefteå: Lejonströmskolan
Umeå: Hagaskolan
Hudviksvall:Västra skolan
Norrköping:Silverdansens skola samt Navestadsskolan
Linköping: Blästadsskolan samt Tornhagsskolan
Jönköping: Kålgårdsskolan samt Junedalsskolan
Alvesta: Grönkullaskolan
Helsingborg: Elinebergskolan
Malmö: Stenkulaskolan

KOMMUNALA SKOLOR MED HÖRSEL- OCH/ELLER DÖVKLASSER

Här finns små klasser med hörselskadade elever. Ljudmiljön är anpassad och hörteknik som teleslinga och mikrofoner eller motsvarande används genomgående. Lärarna ska ha hörselkompetens. Men det kan bli långt till skolan, eftersom hörselklasser bara finns i en del kommuner.

Piteå – Solanderskolan
Uppsala – 
Pilskolan
Stockholm 
Alviksskolan
Göteborg Kannebäcksskolan
Hässleholm Silviaskolan

STATLIGA SKOLOR

För barn som behöver undervisning på teckenspråk och en teckenspråkig miljö är de statliga specialskolorna bästa valet. Eleverna kan välja mellan undervisning på teckenspråk eller med tal/hörselteknisk utrustning. Där får de även lära sig teckenspråk. Lärarna är hörsel- och dövpedagoger, klasserna små och såväl undervisning som miljö tar hänsyn till hörselskadades och dövas behov. Eleverna måste ibland bo borta eller pendla långt.

Härnösand Kristinaskolan
Örebro Birgittaskolan
Stockholm Manillaskolan
Vänersborg Vänerskolan
Lund Östervångskolan

STUDERA PÅ HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET

Efter gymnasiet kanske du vill studera på högskola eller universitet. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan säger att du har rätt att bli behandlad som andra studenter när du söker till och studerar på en högskola eller ett universitet. Lagen finns till för att hindra diskriminering. Om du som har en hörselskada tvingas göra en muntlig tenta i en lokal utan hörslinga är det alltså diskriminering. För att kunna studera på dina villkor har du möjlighet att få så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Stödet innebär olika former av insatser och åtgärder som kompenserar din hörselskada i studiesituationen. Det kan vara anteckningshjälp, slinga, skriv- eller teckenspråkstolkar eller deltidsstudier istället för helfart. Vissa åtgärder kräver längre planeringstid och då är det viktigt att du i god tid tar kontakt med handikappsamordnaren på högskolan där du söker utbildning.