Påverka

Filmen ovan är gjord i samarbete med Ning AB.

Vad innebär påverkansarbetet hos oss?

Påverkansarbete i Unga Hörselskadade innebär att vi lyfter upp unga hörselskadades hinder och möjligheter i samhället. Detta kan ske på många olika sätt. Det kan handla om aktiv omvärldsbevakning, eller att upplysa, uppmuntra och påverka beslutsfattare, personer som arbetar med hörselskadade eller andra personer i vår omgivning. Påverkansarbetet ska utgå från vårt påverkansprogram och kan ske på lokal, nationell och internationell nivå.

Det finns två stora delar i vårt påverkansarbete: våra besök i Almedalen och Järvaveckan och genom att vi lämnar remissvar i olika frågor.

Almedalen och Järvaveckan

Sedan många antal år tillbaka har Unga Hörselskadade åkt till Almedalen för att prata om våra frågor. I Almedalen har vi ägnat oss åt att:

  • lyfta våra frågor hos relevanta politiker och beslutsfattare
  • synas, nätverka och skapa kontakter för fortsatt påverkansarbete
  • gå på seminarier i utbildnings- och nätverkssyfte
  • genomföra ”Slingpatrullen”

I slingpatrullen har vi olika seminarier och träffar utifrån ett hörseltillgänglighetsperspektiv. Vi ställde oss till exempel frågor som: Finns det fungerande slingor? Finns det teckenspråkstolkar och/eller skrivtolkar? Hur är ljudmiljön?

2018 deltog vi i Järvaveckan för första gången och deltog även där i år. Vi valde även att inte delta i Almedalsveckan den här gången.

Remissvar

Att lämna remissvar går ut på att UH som organisation tycker till i aktuella politiska frågor, till exempel utredningar. Ibland gör vi det på egen hand och ibland tillsammans med andra organisationer, till exempel HRF. Några av de remissvar vi lämnat tidigare kan du läsa under rubriken ”remissvar”.

Vill du veta mer om vårt påverkansarbete eller engagera dig på något sätt? Då kan du kontakta elida.slaatto@uh.se.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.