Träffas

Genom att träffa andra

Att träffa andra som också har någon hörselskada kan vara otroligt viktigt, bland annat för att träffa någon som är i samma situation som en själv. Du som läser kanske själv har en hörselskada eller är en anhörig till någon som har en hörselnedsättning. I Unga Hörselskadade så har vi en vision som vi något strävar efter, ”Unga Hörselskadades vision är ett tillgängligt samhälle där barn och ungdomar med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Vill du träffa andra som också har en hörselskada?

et|icon_group|

Träffa nya vänner

Genom våra mötesplatser får du möjlighet att träffa andra på lokal, nationell och/eller internationell nivå. Bland våra aktiviteter finns till exempel barnläger, ungdomskonferens, utbildningar, årsmöte och teckenspråksvecka.

Är du mellan 0-30 år? - Då är Unga Hörselskadade rätt plats för dig!

  • träffa andra unga med hörselskada
  • delta på våra träffar, läger och kurser
  • chansen att jobba med påverkansarbete, vara ledare eller ordna egna aktiviteter lokalt
  • medlemstidningen Rabalder – och vara gästskrivbent!
  • sist men inte minst stödjer du arbetet för bättre villkor för oss som är unga med hörselskada

Träffarna kan vara på lokal, nationell och/eller internationell nivå. Bland våra aktiviteter finns till exempel barnläger, ungdomskonferens, utbildningar, årsmöte och teckenspråksvecka.

b3lineicon|b3icon-phone-chat||Phone Chat

Unga Hörselskadades Diskussionsgrupp

Bli en del av en fantastisk grupp av hörselskadade för hörselskadade.

et|icon_chat_alt|w

Skapa mötesplatser

Vill du träffa andra i ditt område?

Du kan få hjälp av vår organisationssamordnare Hanna att knyta kontakter med andra medlemmar i ditt område. 

Du har väl inte glömt att du kan följa oss på sociala medier?

Om du följer oss på sociala medier så kan du få information och knyta kontakter i olika frågor.
På Facebook kan du läsa mer om olika inlägg, vad vi gör m.m.
Ibland så brukar UH:s medlemmar ta över UH:s Instagram för att visa lägerverksamheter m.m. Om du är mer intressad av poliktik eller mer av en twitterperson så kan du följa oss på twitter istället.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.