Stöttning från aktörer

Hur får vi stöttning från aktörer?

Unga Hörselskadades verksamhet bygger på stöd från några olika aktörer. Stöd från dem gör det möjligt för oss att genomföra den verksamhet vi har för barn och unga med hörselskada. Unga Hörselskadade har som uppgift att fungera som en kunskapsbank, en mötesplats och dessutom jobbar vi mycket med påverkansarbete. Vi anordnar exempelvis läger, konferenser, årsmöte och lokala träffar för vår målgrupp där de får chansen att exempelvis utbyta erfarenheter, påverka beslutsfattare och få träffa andra barn och unga med hörselskada. Här nedan kan ni läsa mer om vår samverkan med dem och vilket stöd vi i organisationen får.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Unga Hörselskadade delar inte bara kontorslokaler, de ger oss verksamhetsbidrag varje år och fungerar som ett stöd till vårt påverkansarbete i Almedalen. Vi försöker också i den mån det är möjligt att samarbeta med HRF:s distrikt och föreningar.

Förutom HRF får vi stöd från fonder och stiftelser, bland annat Sunnerdahls Handikappfond och Kronprinsessan Margaretas Minnesfond. Dessa stödjer vår barn- och ungdomsverksamhet samt internationell representationBl.a. har vi fått möjlighet att representera på världskongressen för hörselskadade i Washington DC i USA.

Vi får även stöd av MyRight som är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Genom dem har vi ett utvecklingssamarbete i Nepal.

Varje år söker vi också statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Statsbidraget är Unga Hörselskadades grundsten för att kunna genomföra den verksamhet vi har, tanken med statsbidraget är att det främst ska komma lokal verksamhet till dels.

Har du frågor eller funderingar kring detta? Kontakta gärna oss på kansli@uh.se.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.