Om våra bidrag

Är du medlem i UH och vill söka bidrag för aktiviteter och verksamheter för dig och andra med hörselskada?

Medlemsaktivitet

Medlemsaktivitet kan du söka så länge du är medlem i UH. Du söker för en aktivitet åt gången och ansökan är öppen året om.

Villkor

Aktiviteten ska vara öppen för andra UH medlemmar.

Du som ansöker måste redovisa bidraget så att vi kan se att pengar har gått till aktiviteten.

UH kansli kan hjälpa till med att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar om detta behövs.

Verksamhetspeng

Verksamhetspeng är ett bidrag som söks av den som är kontaktperson för en lokalavdelning. Bidraget söks i förväg för ett flertal aktiviteter under nästkommande termin.

Om du är medlem och har förslag på aktiviteter som du vill att din lokalförening ska organisera – kontakta kontaktpersonen för din lokalförening. Tillhör du en lokalgrupp kontaktar du hanna@uh.se.

Villkor

Detta bidrag söks en gång per termin, senast 20 november för vårens aktiviteter och senast 20 maj för höstens aktiviteter. Verksamheten ska vara öppen för medlemmarna i din lokalavdelning.
Nästa ansökningsdatum är
20 november 2020.

Kom ihåg!
UH kansli kan hjälpa till med att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar om detta behövs.

Växtkraft

Växtkraft är ett bidrag som delas ut automatiskt till alla lokalavdelningar två gånger per år. Lokalavdelningarna får då 20 kronor per medlem i respektive lokalavdelning och det är fritt fram för lokalavdelningen att göra vad de vill med detta bidrag.

Villkor

Inga villkor, bidraget betalas ut automatiskt till alla lokalavdelningar.

Övriga bidrag

Vi vill att alla ska ha möjlighet att delta på våra aktiviteter. Därför vill vi tipsa om att det går att söka ekonomiskt stöd för att kunna vara med. Här nedan kan du läsa om några bidrag som går att söka.

Majblomman – sök ekonomiskt stöd
Majblommans lokalföreningar runt om i landet delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

Hörselskadades Riksförbund – HRFs Stiftelser
HRF delar ut stipendier till personer med hörselskada, döva och vuxendöva samt till föräldrar till barn med hörselskada och döva barn. Sista ansökningsdag inför nästa utdelning är 31 mars 2020.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.