Söka bidrag

Du kan söka bidrag

Vi vill att alla ska ha möjlighet att delta på våra aktiviteter. Därför vill vi tipsa om att det går att söka ekonomiskt stöd för att kunna vara med. Här nedan kan du läsa om några bidrag som går att söka.

Majblomman
Majblommans lokalföreningar runt om i landet delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

Hörselskadades Riksförbund
HRF delar ut stipendier till personer med hörselskada, döva och vuxendöva samt till föräldrar till barn med hörselskada och döva barn. Sista ansökningsdag inför nästa utdelning är 31 mars 2020.

 

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.