Ansökan om Verksamhetspeng

information om ansökan

Detta bidrag söks en gång per termin, senast 20 november för vårens aktiviteter och senast 20 maj för höstens aktiviteter. Verksamheten ska vara öppen för medlemmarna i din lokalavdelning. Ansök redan nu inför vårsens aktiviteter och sistas ansökningsdatum är 20 november 2020.

Det är viktigt att alla pengar som Unga Hörselskadade betalar ut redovisas. Då kan vi se till att pengarna går till rätt saker så att vi kan bevilja fler aktiviteter.

UH kansli kan hjälpa till:
Att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar om det behövs. Vi hjälper även gärna till med bokningar och betalning av aktivitet och mat.

Om du ansöker om Verksamhetspeng:
Max 25% av bidraget får gå till administrationskostnader. Samtliga aktiviteter måste även redovisas innan lokalavdelningen kan ansöka om Verksamhetspeng nästa gång.

Återbetalningsskyldighet
Om ni inte lämnar in redovisningen senast ett halvår efter det att verksamhetspengen använts riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga på hela beloppet.

Fyll i ansökan här