Ansökan om Verksamhetspeng

information om ansökan

Verksamhetspeng är ett bidrag som söks av styrelsen för en lokalförening eller den som är kontaktperson för en aktivitetsgrupp. Bidraget söks i förväg för ett flertal aktiviteter under nästkommande termin. Senast 12 september så ska verksamhetspengs ansökan vara inne för höstens aktiviteter.

Detta bidrag söks en gång per termin, senast 20 maj för höstens aktiviteter (ansökan är framflyttad till 12 september 2021) och senast 20 november för vårens aktiviteter.

Verksamheten ska vara öppen för alla medlemmar i din lokalförening, men ni kan också bjuda in alla UH medlemmar.

Det är viktigt att alla pengar som Unga Hörselskadade betalar ut redovisas. Då kan vi se till att pengarna går till rätt saker så att vi kan bevilja fler aktiviteter.

Ansökan stänger om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

UH kansli kan hjälpa till:
Att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar via medlemssystemet eBas. Vi hjälper även gärna till med bokningar och betalning av aktivitet och mat.

Om du ansöker om Verksamhetspeng:
Max 25% av bidraget får gå till administrationskostnader. Samtliga aktiviteter måste även redovisas innan lokalföreningen/aktivitetsgruppen kan ansöka om Verksamhetspeng nästa gång.

Återbetalningsskyldighet
Om ni inte lämnar in redovisningen senast ett halvår efter det att verksamhetspengen använts riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga på hela beloppet

Fyll i ansökan här