Ansökan om Verksamhetspeng – öppen

OBS! ANSÖKAN INFÖR HÖSTENS VERKSAMHET STÄNGER FREDAGEN 12 JUNI

information om ansökan

Det är viktigt att alla pengar som Unga Hörselskadade betalar ut redovisas. Då kan vi se till att pengarna går till rätt saker så att vi kan bevilja fler aktiviteter.

UH kansli kan hjälpa till:
Att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar om det behövs. Vi hjälper även gärna till med bokningar och betalning av aktivitet och mat.

Om du ansöker om Verksamhetspeng:
Max 25% av bidraget får gå till administrationskostnader. Samtliga aktiviteter måste även redovisas innan lokalavdelningen kan ansöka om Verksamhetspeng nästa gång.

Återbetalningsskyldighet
Om ni inte lämnar in redovisningen senast ett halvår efter det att verksamhetspengen använts riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga på hela beloppet.

Fyll i ansökan här

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.