Ansökan om Verksamhetspeng

För att ansöka så behöver vi veta detta

Du kan använda denna mall i mejl och fyll i, skicka sen in er ansökan via hej@uh.se och märk mejlet med Verksamhetspeng och lokalföreningens namn.

Lokalföreningens namn:
Ansöker för (vilken bidragsperiod ”våren 2023”): 
Varit i Sverige kommer aktiviteterna ske?:
Kontaktperson:
Telefonnummer till kontaktperson:
Beskriv alla aktiviteter ni söker bidrag för och när i tid ni planerar att genomföra dem:
Budget för vad alla aktiviteterna kostar:
Hur mycket pengar vill ni söka?

information om ansökan

Verksamhetspeng är ett bidrag som söks av styrelsen för en lokalförening eller den som är kontaktperson för en aktivitetsgrupp. Bidraget söks i förväg för ett flertal aktiviteter under nästkommande termin. Senast den 15 januari så ska ansökan vara inne för vårens aktiviteter.

Detta bidrag söks en gång per termin, senast 20 maj för höstens aktiviteter och senast 20 november för vårens aktiviteter.

Verksamheten ska vara öppen för alla medlemmar i din lokalförening, men ni kan också bjuda in alla UH medlemmar.

Det är viktigt att alla pengar som Unga Hörselskadade betalar ut redovisas. Då kan vi se till att pengarna går till rätt saker så att vi kan bevilja fler aktiviteter.

UH kansli kan hjälpa till:
Att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar via medlemssystemet eBas. Vi hjälper även gärna till med bokningar och betalning av aktivitet och mat.

Om du ansöker om Verksamhetspeng:
Max 25% av bidraget får gå till administrationskostnader. Samtliga aktiviteter måste även redovisas innan lokalföreningen/aktivitetsgruppen kan ansöka om Verksamhetspeng nästa gång.