situationen  i Nepal

Brist på information kring hörselskada

Generellt sett råder det en brist i det nepalesiska samhället gällande kunskap kring orsaker till hörselskador. Denna brist på kunskap återfinns även bland personer som har en hörselskada. I det nepalesiska samhället spelar familjen en viktig roll socialt, kulturellt samt ekonomiskt. Den allmänna synen inom en familj är att personer med hörselskada är i behov av mat, men att de själva inte kan bidra till familjens försörjning. Personer med hörselskada anses i regel vara icke produktiva för både familjen och för samhället. Därför anses personer med hörselskada många gånger vara en börda för familjen och det är vanligt att personer med hörselskada får höra ”det hade varit bättre om vi inte hade haft dem”. Det är vanligt att familjen inte tror att personer med hörselskada är kapabla att göra något utan stöd från familjen och de förväntas ofta arbeta med olika sysslor i hemmet. Att få ett barn som har en normbrytande funktionsvariation anses vara ”gudarnas straff” för att en har gjort dåliga saker i sitt tidigare liv.

Teckenspråk i Nepal

Den generella uppfattningen i Nepal har varit att teckenspråket är dövas språk och inget som personer med hörselskada bör använda sig av. Personer med hörselskada har inte heller sett några fördelar med att använda teckenspråk. Runt hundra personer, majoriteten av dessa är personer med en hörselskada har fått kunskaper i teckenspråk.