situationen  i Nepal

Situationer för hörselskadade i Nepal

Generellt sett råder det en brist i det nepalesiska samhället gällande kunskap kring orsaker till hörselskador. Denna brist på kunskap återfinns även bland personer som har en hörselskada. I det nepalesiska samhället spelar familjen en viktig roll socialt, kulturellt samt ekonomiskt. Den allmänna synen inom en familj är att personer med hörselskada är i behov av mat, men att de själva inte kan bidra till familjens försörjning. Personer med hörselskada anses i regel vara icke produktiva för både familjen och för samhället. Därför anses personer med hörselskada många gånger vara en börda för familjen och det är vanligt att personer med hörselskada får höra ”det hade varit bättre om vi inte hade haft dem”. Det är vanligt att familjen inte tror att personer med hörselskada är kapabla att göra något utan stöd från familjen och de förväntas ofta arbeta med olika sysslor i hemmet. Att få ett barn som har en normbrytande funktionsvariation anses vara ”gudarnas straff” för att en har gjort dåliga saker i sitt tidigare liv.

 

 

Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.