Samarbeten

Vad har vi för samarbeten?

Unga Hörselskadade samarbetar med ett antal olika organisationer eller i olika grupper och projekt. Här kan du läsa mer om dem!

Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)  är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer i Sverige. Unga Hörselskadades ideella och anställda deltar kontinuerligt i arrangemang, utbildningar och nätverk som LSU anordnar. Läs mer om LSU.

Nätverket Unga för Tillgänglighet, NUFT, är en informell sammanslutning av ungdomsorganisationer som samlar unga med funktionsnedsättningar. Nätverket startades fristående 2010 och idag arbetar nätverket framförallt med representation i olika sammanhang samt sakfrågorna arbetsmarknad och skola.

Ordförandegruppen, eller OG-gruppen, är ett forum där vi och andra hörselorganisationer i Sverige samverkar. Under mötena deltar respektive organisations ordförande och högsta tjänstemän. Gruppen träffas flera gånger per år och diskuterar gemensamma frågor, bland annat pågående statliga utredningar, gemensamma ståndpunkter och framtidsfrågor.

Med i OG-gruppen är:
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Dövblind Ungdom (DBU)

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.