riksstyrelsen

Vad är en rikstyrelse?

Eftersom Unga Hörselskadade är en ideell förening så måste vi följa de lagar och regler som finns för ideella föreningar. Men varje ideell förening har egna regler, stadgar, dessa regler hjälper rikstyrelsen hur dom ska styra UH. De som sitter i riksstyrelsen är ansvariga för vad vår organisation gör och står för.

Att sitta i Riksstyrelsen innebär att vara med och leda och samordna riksorganisationens verksamhet tillsammans med resten av styrelsen, personalen och engagerade medlemmar.

Nytt val varje år

Under varje år så har man Årsmöte, där väljs det nya personer in i styrelsen, man kan bli vald till att sitta i styrelsen i 1 eller 2 år.

Längre ner på denna sida så kan du läsa rikstyrelsens protokoll.

Dessa sitter med i riksstyrelsen

Unga Hörselskadades riksstyrelse leder organisations verksamhet. Vill du maila till hela riksstyrelsen – Maila här.

Johanna Forsberg

Johanna Forsberg

Ordförande

Jonathan Sohlmér

Jonathan Sohlmér

Vice ordförande

Milena Grioryan

Milena Grioryan

Ledamot

Ida Hansson

Ida Hansson

Ledamot

Emma Westermark

Emma Westermark

Ledamot

Amanda Nygårds

Amanda Nygårds

Ledamot

Linnea Ruf

Linnea Ruf

Ledamot

Ester Ridal

Ester Ridal

Ledamot

Jiro Sowell

Jiro Sowell

Ledamot

Andra viktiga roller

Suppleanter

Om en styrelseledamot fått förhinder för att kunna delta på ett styrelsemöte så kan den som är suppelant närvarar i ledamots ställe.

Lovisa Linderstedt, Saga Larsson och Erik Kalén

Adjungerad

En person som är adjungerad får delta på styrelsemötena utan att vara medlem i styrelsen. Det kan antingen vara tillfälligt eller under längre tid.

Agnetha Österman Lindquist från Hörselskadades Riksförbund. Vill du ta kontakt med Agnetha? Maila här.

Valberedning

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. 

Vill du kontakta valberedningen? Maila här!

Kave Noori och Edvin Liden är med i Valberedningen.

Föreningsrevisor och revisor

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.

Helene Larsson är Unga Hörselskadades föreningsrevisor. Vill du ta kontakt med Helene? Maila här.

Anna Wretholm från Allegretto är revisor för Unga Hörselskadades räkning.