riksstyrelsen

Dessa är med i Riksstyrelsen

Unga Hörselskadades riksstyrelse leder organisations verksamhet. Vill du maila till hela riksstyrelsen – Maila här.

Jonathan E. Wahlström

Jonathan E. Wahlström

Ordförande

Martin Nilsson

Martin Nilsson

Ledamot

Jonathan Sohlmér

Jonathan Sohlmér

Vice ordförande

Kristofer Peterson

Kristofer Peterson

Kassör

Johanna Forsberg

Johanna Forsberg

Ledamot

Sofia Nilsson

Sofia Nilsson

Ledamot

Christoffer Brändefors

Christoffer Brändefors

Ledamot

Samtliga bilder är tagna av Lisa Nyman

Suppleanter

Om en styrelseledamot fått förhinder för att kunna delta på ett styrelsemöte så kan den som är suppelant närvarar i ledamots ställe.

Behnam Arya. Vill du ta kontakt med Behnam? Maila här.

Natalie Axelsson. Vill du ta kontakt med Natalie? Maila här.

Elvira Olsson. Vill du ta kontakt med Elvira? Maila här.

Adjungerad

En person som är adjungerad får delta på styrelsemötena utan att vara medlem i styrelsen. Det kan antingen vara tillfälligt eller under längre tid.

Agnetha Österman Lindquist från Hörselskadades Riksförbund. Vill du ta kontakt med Agnetha? Maila här.

Föreningsrevisor och revisor

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.

Helene Larsson är Unga Hörselskadades föreningsrevisor. Vill du ta kontakt med Helene? Maila här.

Jens Noaksson från Ernst & Young är revisor för Unga Hörselskadades räkning.

Valberedning

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. 

Vill du kontakta valberedningen? Maila här!

Kave Noori (sammankallande). Vill du ta kontakt med Kave? Maila här.

Aron Sortelius. Vill du ta kontakt med Aron? Maila här.

Rickard Östgård. Vill du ta kontakt med Rickard? Maila här.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.