Projektperioder i Nepal

Vad är en projektperiod? 
En projektperiod är den tid ett projekt finns och uppnådda mål ska genomföras inom den tidsram. Vi har haft en projekt period 2015 – 2017 och vi har ett pågående projekt mellan 2018 – 2021.

Under Projektperiod 2015-2017

Under denna projektperiod genomfördes ett samarbete med hörselorganistaionen NAHOH. Under 2015 – 2017 perioden så fick NAHOHs medlemmar och deras familjer kunskaper i teckenspråk. NAHOH har även arrangerat ett flertal studiecirklar för personer med hörselskada och deras familjer. Studiecirklarna har varit uppbyggda av svenska kortfilmer, som handlar om vad en hörselskada är och hur en kan hantera olika situationer i vardagslivet med en hörselskada. Filmerna utgör en bra grund för diskussion i grupp. Drygt 50 personer med hörselskada har genomfört studiecirkeln samt ett tiotal familjemedlemmar. Medlemmar i NAHOH har även fått gå utbildning i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.

Medlem om teckenspråkskunskaper
”With learning Sign Language I feel I can use it with those who can understand Sign Language. I also had discussed with my family: since I don’t use hearing aids, they used me call and discuss with loud voice and people around me get disturbed. So they learned some signs from me. I teach them some words which is workable in having conversation with them. I feel Sign Language helped me to be socialised with my family to some extent”.

Medlem om studiecirkel
”It has been few years since my hearing loss has been severe and I could not hear properly. Due to hearing problem I gradually stopped meeting people and participate in programs in locality and I was scared that if the people of my locality and friends would not treat me good like before. After I participated in the Study Circle program arranged by NAHOH in my locality, I come to know that there are numerous people lika me who never disclosed of being hard of hearing before. I learnt a lot from this program. I felt like I am confident as I used to be. Now, I think I also can counsel other people who are suffering like me. I can tell them it is a simply a problem which we can overcome with various ways”. 

Pågående projektperiod 2018-2021

Förra året inleddes en ny projektperiod som pågår under fyra år. Under denna period kommer UH att samarbeta med två organisationer, dels NAHOH som vi tidigare har samarbetat med och dels en annan organisation vid namn SHRUTI. NAHOH och SHRUTI är idag de enda organisationerna för personer med hörselskada i Nepal. Det övergripande målet för projektet denna period är att förbättra möjligheterna för personer med hörselskada samt deras närstående. Arbetet kommer att fokusera på att öka medvetenheten om hörselskadades behov, påverkansarbete för hörselskadades rättigheter och tillgänglig utbildnign, organisationsutveckling samt alternativa metoder för kommunikation för målgruppen. Skrivtolkning kommer vara en priorterad metod för att få kunskap om det som saknas i Nepal.

Organisationerna kommer också att arbeta med att starta upp ett flertal lokala organisationer på olika platser i Nepal.

Under hösten 2018 åkte UH på en resa till Nepal i syfte att utbilda våra samarbetsorgansationer i bl.a. ledarskap och påverkansarbete. År 2019 kommer representanter från samarbetsorganisationerna till Sverige för att lära sig arrangera läger samt om skrivtolkning.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.