En projektperiod är en bestämd tidsperiod då vi arbetar för att genomföra de aktiviteter och mål som är fastställda för aktuell projektperiod. UH har haft en projektperiod 2015 – 2017 och vi har en pågående projektperiod 2018 – 2021 som avslutas i december 2021.

Pågående projektperiod 2018 -2021

2018  inleddes en ny projektperiod som pågår under fyra år. Under denna period kommer UH att samarbeta med två organisationer, dels NAHOH som vi tidigare har samarbetat med och dels en annan organisation vid namn SHRUTI. NAHOH och SHRUTI är idag de enda organisationerna för personer med hörselskada i Nepal. Det övergripande målet för projektet denna period är att förbättra möjligheterna för personer med hörselskada samt deras närstående. Arbetet kommer att fokusera på att 

  • Öka medvetenheten om behov som personer med hörselskada har 
  • Bedriva påverkansarbete för att stärka möjligheter och rättigheter 
  • Arbeta för att på sikt implementera skrivtolkning som metod i Nepal. 
  • Starta upp ett flertal lokala organisationer på olika platser i Nepal.

Projektresor

Under hösten 2018 genomförde UH en projektresa till Nepal i syfte att utbilda våra samarbetsorganisationer i bl.a. ledarskap och påverkansarbete. Under 2019 besökte representanter från våra samarbetsorganisationer Sverige. Fokus för besöket var att få ökad kunskap om skrivtolkning.  

Läs om vad man gjorde på nepalresan 2018
Om du vill se bilder från resan så finns de på Unga Hörselskadades Instagram.

Projektperiod 2015 -2017

Under denna projektperiod samarbetade vi med organisationen NAHOH. Under perioden 2015 – 2017 har vårt projekt bland annat bidragit till att

  • Medlemmar i NAHOH och deras familjer har fått grundläggande kunskaper i teckenspråk. 
  • Medlemmar i NAHOH har fått kunskaper i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.
  • NAHOH har arrangerat ett flertal studiecirklar om hörselmedvetenhet

Studiecirklarna har varit uppbyggda av svenska kortfilmer som handlar om vad en hörselskada är och hur en kan hantera olika situationer i vardagslivet med en hörselskada. Filmerna utgör en bra grund för diskussion i grupp. Drygt 50 personer med hörselskada har genomfört studiecirkeln samt ett tiotal familjemedlemmar. 

Projektresor


2015 åkte två representanter från UH till Nepal. På plats genomfördes en workshop om den svenska hörselrörelsens historia samt en utbildning för blivande studiecirkelledare om hörselskadademedvetenhet.

Läs om vad man gjorde på nepalresan 2015

Första resan till Nepal (Kontaktresan 2013)

Läs om vad man gjorde under kontakt resan i Nepal 2013