Projektperiod 2015-2017 och 2018-2021

Om våra projektperioder

Projektperiod 2015-2017

Under denna projektperiod har medlemmar och deras familjer fått möjligheten att gå en studiecirkel i syfte att öka kunskapen om vad en hörselskada innebär samt metoder för att hantera olika situationer som person med hörselskada. Medlemmar i Nepal har även fått gå utbildning i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning samt fått möjligheten att gå en kurs i teckenspråk, vilket även har erbjudits nepalesiska familjemedlemmar.

Projektperiod 2018-2021
Förra året inleddes en ny projektperiod som pågår under fyra år. Under denna period kommer UH att samarbeta med två organisationer, dels NAHOH som vi tidigare har samarbetat med och dels en annan organisation vid namn SHRUTI. NAHOH och SHRUTI är idag de enda organisationerna för personer med hörselskada i Nepal. Det övergripande målet för projektet denna period är att förbättra möjligheterna för personer med hörselskada samt deras närstående. Arbetet kommer att fokusera på att öka medvetenheten om hörselskadades behov, påverkansarbete för hörselskadades rättigheter och tillgänglig utbildnign, organisationsutveckling samt alternativa metoder för kommunikation för målgruppen. Skrivtolkning kommer vara en priorterad metod för att få kunskap om det som saknas i Nepal. 

Organisationerna kommer också att arbeta med att starta upp ett flertal lokala organisationer på olika platser i Nepal.

Under hösten 2018 åkte UH på en resa till Nepal i syfte att utbilda våra samarbetsorgansationer i bl.a. ledarskap och påverkansarbete. År 2019 kommer representanter från samarbetsorganisationerna till Sverige för att lära sig arrangera läger samt om skrivtolkning.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.