Projekt

Här finner du information Unga Hörselskadades projekt.

Pågående projekt

projektet pågår Feb 2020 – feb 2023

Vill du vara med och skapa en utställning? Vill du lära dig filma, fota, illustrera, intervjua och researcha? Då ska du gå med i projektet PENGAR!

Här får du tillsammans med andra ungdomar utforska fenomenet ”pengar” på olika sätt. Det ska produceras både poddar och dokumentärer, och göras en utställning så väl som en hållbarhetsfond. Du måste vara minst 15 år för att vara med i projektet.

Vernissage och utställning blir i mars 2022 på Arbetets museum i Norrköping. Sedan fortsätter utställningen på turné runt om i Sverige.

PENGAR är ett Arvsfondenprojekt där UH är samarbetspartner. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Yasmine.Lindgren-Widholm@sensus.se
eller till nonne@uh.se

projektet pågår 2018 – 2021

Nepalprojektet är UH:s internationella projekt sedan 2015, som syftar till att förbättra situationen för personer med hörselskada i Nepal. Nuvarande projektperiod avslutas i december 2021.

Arkiv

– projektet avslutades 2018

VI SKA MED är ett arbetsmarknadsprojekt som startades år 2015. Projektet avslutades december 2018. VI SKA MED ägdes av oss på Unga Hörselskadade tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Dövblind Ungdom. Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, unga med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Projektet startades för att råda bot på den bristande kunskapen i samhället där attityden mot vår målgrupp i arbetslivet är förlegad och felaktig vilket leder till diskriminering och kränkande behandling. VI SKA MED informerade dels målgruppen om deras rättigheter, vilka hjälpmedel som finns att tillgå och vart man vänder sig vid diskriminering. En annan uppgift som partiet har är att utbilda samt informera aktörer om hur målgruppens situation ser ut på arbetsmarknaden.

Mia Modig

Projektledare

Jonathan Elebjörk Wahlström

Unga Hörselskadade

Laith Fathulla, Mia Modig och statsminster Stefan Löfven

Almedalen

– projektet avslutades 2010

Unga Hörselskadade (UH) beslutade under årsmötet 2006 att tillsätta en arbetsgrupp som skulle verka för att UH skulle bedriva ett internationellt biståndsprojekt i samarbete med SHIA. Syftet med ett sådant projekt var dels att göra en insats internationellt och dels att få till ett kulturutbyte där UH skulle få mera kunskap om hur unga med hörselskada har det i ett annat land.

År 2009 var det äntligen dags för UH att göra verklighet av sitt projekt. Sara Selling och Erik Knutsson fick i uppdrag att under tre respektive sex månader tillsammans med personerna inom DHHU* arbeta med organisationsutveckling.

*Deaf and Hard of Hearing Unit (DHHU). DHHU tillhör den större handdikapporganisationen LDPA som finns i Laos huvudstad Vientiane.