Påverka samhället

Att påverka

Unga Hörselskadade är ett nav för kunskap om hur det är att vara ung och ha en hörselskada. Genom våra medlemmars personliga erfarenheter har vi under många år samlat ihop en pålitlig källa med berättelser, lärdomar och analyser. Vi har ett uppdrag att sprida denna kunskap i samhället för att öka förståelsen kring hörselskadade.

Påverkansarbete i Unga Hörselskadade innebär att vi lyfter upp unga hörselskadades hinder och möjligheter i samhället. Detta kan ske på många olika sätt. Det kan handla om aktiv omvärldsbevakning, eller att upplysa, uppmuntra och påverka beslutsfattare, personer som arbetar med hörselskadade eller andra personer i vår omgivning. Påverkansarbetet ska utgå från vårt påverkansprogram och kan ske på lokal, nationell och internationell nivå och utgår från vårt politiska program där våra värderingar och visioner omsatts i förslag på en rad olika ämnen. Vilka frågor som är aktuella att bedriva påverkansarbete om under året avgörs av vad riksstyrelsen bedömer som relevant att lyfta.

HUR DU Kan PÅVERKA SAMHÄLLET Genom UNGA HÖRSELSKADADE

b3lineicon|b3icon-lecture||Lecturep

Representation i samråd med myndigheter

Mejla till hej@uh.se om du vill representera UH.

b3lineicon|b3icon-user-talk-2||User Talk 2

Dialog med politiker

b3lineicon|b3icon-user-connection||User Connection

Kontakt med skolväsende och hörselvård

b3lineicon|b3icon-user-network||User Network

Olika samarbeten

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Delta i Järvaveckan

Vill du delta på Järvaveckan? Mejla kansliet!

b3lineicon|b3icon-book-open||Book Open

Skriv debattartiklar

Mejla till kansliet om du vill skriva en debattartikel!

b3lineicon|b3icon-phone-chat||Phone Chat

Skriv inlägg i diskussionsgruppen

b3lineicon|b3icon-conference||Konference

Föreläsningar och workshops

b3lineicon|b3icon-user-laptop||User Laptop

Bli aktiv i en arbetsgrupp