Organisationer i Nepal

Vilka hörselorganisationer finns i Nepal?

Idag finns det två hörselorganisationer i Nepal, NAHOH och SHRUTI. Organisationerna kämpar för att personer med hörselskada i Nepal ska få bättre livsvillkor, att vara en del av samhället är en stor strävan för båda organisationerna men också att utbilda folk om att hörselskador förekommer och vad det innebär. De arbetar även med att starta upp ett flertal lokala föreningar för personer med hörselskada i olika delar av Nepal.

NAHOH (Nepal Association of the Hard of Hearing)
Bildades år 1996. 

SHRUTI (National Association of Hard of Hearing and Deafened Nepal)
Bildades år 2012. 

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.