Vi samarbetar med

UH samarbetar med två hörselorganisationer NAHOH, Nepal association of hard of hearing och SHRUTI, National association of the hard of hearing and deafened Nepal. Båda organisationerna drivs av personer med hörselskada för personer med hörselskada. Nedan finns en presentation om NAHOH och SHRUTI.

NAHOH

NAHOH grundades 1996 utifrån visionen att “personer med hörselskada ska leva ett värdigt liv i ett jämlikt samhälle”. Målet är att stärka personer med hörselskada i syfte att de självständigt ska kunna ställa krav på och använda sina rättigheter. Organisationen har ca 100 medlemmar varav 9 personer i styrelsen. Medlemmarna kommunicerar genom språket Newari som är ett av de hundratals lokala språk som finns i Nepal. Organisationen är verksam i förorten Kirtipur som ligger ca en mil utanför huvudstaden Kathmandu. Sedan drygt 10 år tillbaka bedriver NAHOH också en egen hörselklinik där det bland annat erbjuds hörsel kontroller och utprovning av hörapparater. Det är vanligt att hörapparaterna kommer från Australien.

Vill du läsa mer om NAHOH? besök deras hemsida: http://nahohnepal.org/

NAHOH arbetar bland annat för att
  • Öka medvetenheten om behoven som personer med hörselskada har och att gruppen bli bemötta med respekt och en positiv attityd i samhället.
  • Skapa förutsättningar  för personer med hörselskada att utvecklas så att de självständigt kan bidra i vardagsliv och samhällsliv.
  • Att arbeta förebyggande och identifiera orsakerna till en hörselskada samt erbjuda bra hörselvård. 
  • Arrangera aktiviteter i syfte att främja livsvillkoren för personer med hörselskada.

SHRUTI

SHRUTI grundades 2012 utifrån visionen om “Ett inkluderande samhället utan kommunikationsbarriärer där personer med hörselskada lever ett värdigt liv.”

Organisationens övergripande mål är att integrera personer med hörselskada i samhället med syfte att de kan delta på lika villkor i sociala och kulturella sammanhang samt kunna tillgodose sig en likvärdig utbildning. SHRUTI är verksamma i huvudstaden Kathmandu och kommunicerar på Nepali, Nepals officiella språk.  Organisationen har ca 50 medlemmar varav 7 sitter i styrelsen. SHRUTI har även flera internationella kontakter med hörselorganisationer både inom Asien och inom Europa.

SHRUTI arbetar bland annat för att
  • Identifiera barn med hörselskada och tidigt ge dem rätt stöd
  • Skapa ökad medvetenhet på samhällsnivå om begreppet hörselskada
  • Att utvidga tillgången till hörapparater och andra hjälpmedel
  • Att samhället ska erbjuda personer med hörselskada olika former av rehabilitering

Vill läsa mer om SHRUTI? läs gärna mer på deras hemsida: http://www.shruti.org.np/