Organisation och riksstyrelse

Hur ser vår organisation ut?

Grunden för vår organisation är alltid medlemmarna och deras engagemang. Att bedriva den kvalitetsmässiga verksamhet som Unga Hörselskadade idag gör förutsätter vissa administrativa och organisatoriska aktiviteter. Det kan vara krav som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bidragsgivare och andra instanser i samhället kan ställa på oss.

Riksstyrelsen. Unga Hörselskadades riksstyrelse är organisationens högsta beslutande nivå. Styrelsen leder organisations verksamhet med stöd av kanslipersonal. Vill du maila till hela riksstyrelsen? Maila här.

Kansliet arbetar i Kista, strax norr om Stockholm. Kansliet består av fem anställda. Läs mer om kansliet.

Suppleanter, adjungerad, föreningsrevisor samt revisor och valberedning. Dessa är givetvis en viktig del av organisationen. Läs mer om dessa lite längre ner på sidan.

Samarbeten. UH:s samarbeten med olika organisationer, grupper och projekt. Läs mer om våra samarbeten.

Viktiga handlingar där du kan läsa våra styrdokument och riktlinjer som ligger till grund för vår verksamhet samt protokoll från riksstyrelsens möten. Vill du veta bakgrunden till Unga Hörselskadades historia kan du läsa den här.

Riksstyrelsen

Jonathan E. Wahlström

Jonathan E. Wahlström

Ordförande

Martin Nilsson

Martin Nilsson

Ledamot

Jonathan Sohlmér

Jonathan Sohlmér

Vice ordförande

Kristofer Peterson

Kristofer Peterson

Kassör

Johanna Forsberg

Johanna Forsberg

Ledamot

Sofia Nilsson

Sofia Nilsson

Ledamot

Christoffer Brändefors

Christoffer Brändefors

Ledamot

Samtliga bilder är tagna av Lisa Nyman

Suppleanter

Behnam Arya. Vill du ta kontakt med Behnam? Maila här.

Natalie Axelsson. Vill du ta kontakt med Natalie? Maila här.

Elvira Olsson. Vill du ta kontakt med Elvira? Maila här.

Adjungerad

Agnetha Österman Lindquist från Hörselskadades Riksförbund. Vill du ta kontakt med Agnetha? Maila här.

Föreningsrevisor och revisor

Helene Larsson är Unga Hörselskadades föreningsrevisor. Vill du ta kontakt med Helene? Maila här.

Jens Noaksson från Ernst & Young är revisor för Unga Hörselskadades räkning.

Valberedning

Vill du kontakta valberedningen? Maila här!

Kave Noori (sammankallande). Vill du ta kontakt med Kave? Maila här.

Aron Sortelius. Vill du ta kontakt med Aron? Maila här.

Rickard Östgård. Vill du ta kontakt med Rickard? Maila här.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.