Detta är UH

Unga Hörselskadade (UH) är en ideell förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada. Det kan vara personer med en hörselnedsättning, som använder CI, har ensidig dövhet, tinnitus, Meniéres sjukdom eller någon av alla de andra varianter som finns. De flesta av oss använder hjälpmedel som hörapparat eller slinga för att uppnå en så bra kommunikation som möjligt. Alla våra aktiviteter är tillgängliga på våra villkor.

Grunden för vår organisation är alltid medlemmarna och deras engagemang. Unga Hörselskadade är en fristående organisation, för och av unga. 

Ordet hörselskada

Ordet ”Hörselskada” är hos UH ett paraplybegrepp för alla olika skador som finns på hörseln. 

Våra Ledord

I Unga Hörselskadade så har vi tre ord som genomsyrar vår organisation, dessa ord är Kunskap, Påverka och Träffas varför vi har dessa ord kan du läsa mer om.

Unga Hörselskadades vision

Är att skapa ett tillgängligt samhälle där barn och ungdomar med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Teckenspråk / Tvåspråkig

Vissa av oss är helt eller delvis teckenspråkiga, andra använder inte teckenspråk alls. Men vi i UH Kämpar för att alla ska få rätt att få lära sig teckenspråk.

Vad gör UH?

Unga Hörselskadade kämpar också för ett tillgängligt samhälle där vi, barn och ungdomar med hörselskada, är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Vi som organisation driver opinion och påverkansarbete för unga hörselskadades rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning och arbetsliv. Vi arbetar aktivt med påverkansarbete genom att träffa riksdagspolitiker, skriva debattartiklar och samarbeta med andra organisationer.

Vi anordnar nationella barnläger, ungdomsläger och mötesplatser för unga vuxna. Våra lokalavdelningar arrangerar aktiviteter lokalt.

UH kämpar också för ett tillgängligt samhälle där vi, barn och ungdomar med hörselskada, är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Sprider kunskap

Vi sprider kunskap till samhället om hur det är leva med hörselskada och andra frågor som berör hörsel. Om du bara nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med en hörselnedsättning så är Kunskapsbanken rätt ställe att läsa mer på!

Vi påverkar

Vi påverkar genom att träffa riksdagspolitiker, skriva debattartiklar, få din röst hörd du me! Läs mer om vårt Påverkansarbete.

Kansli

 Vi har dessutom ett kansli som driver det dagliga arbetet och som stöttar alla ideella i deras uppdrag.

et|icon_group|

Samarbeten

UH:s samarbeten med olika organisationer, grupper och projekt.

et|icon_gift|

Fonder och stiftelser

Här kan du se vilka fonder, organisationer och stiftelser som stöttar oss genom att bevilja bidrag till Unga Hörselskadades verksamhet.

et|icon_book|

Viktiga handlingar

Viktiga handlingar där du kan läsa våra styrdokument och riktlinjer som ligger till grund för vår verksamhet.

Du har väl inte glömt att du kan följa oss på sociala medier?

Om du följer oss på sociala medier så kan du få information och knyta kontakter i olika frågor. På Facebook kan du läsa mer om olika inlägg, vad vi gör m.m. Ibland så brukar UH:s medlemmar ta över UH:s Instagram för att visa lägerverksamheter m.m. Om du är mer intressad av poliktik eller mer av en twitterperson så kan du följa oss på twitter istället.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.