Vad hände i Nepal?

19 dec 2018

Vad hände i Nepal?

dec 19, 2018

I Nepal var det var ett par väldigt intensiva dagar men också väldigt roliga och lärorika. UH har utbildat i ledarskap och påverkansarbete för drygt 20 medlemmar från våra partnerorganisationer SHRUTI och NAHOH. Vi fick väldigt fin feedback från medlemmarna efter utbildningen så jag hoppas och tror att de fick värdefull kunskap som de kan använda sig av i sitt arbete för att göra Nepal till ett mer hörselsmart samhälle för idag är det inte ett särskilt hörselsmart samhälle då gruppen personer med hörselskada inte ens anses vara en egen grupp med egna behov.

Förutom en tvådagars utbildning har vi även haft möten med representanter från bland annat departementet med ansvar för funktionsrättsfrågor. Vi har bland annat informerat om hur utbildning, hjälpmedel och hörselvård fungerar i Sverige. Dessutom har vi ett flertal gånger diskuterat den orättvisa definitionen om vem som räknas som hörselskadad i Nepal. Idag anses enbart personer med en grav hörselnedsättning som hörselskadad i Nepal och det är enbart personer med grav hörselnedsättning som exempelvis har rätt att gå i en dövskola tillsammans med döva personer och genom det få utbildning på teckenspråk. Enligt den nepalesiska definitionen om vem som är hörselskadad ingår också personer som behöver hörapparater för att höra men i praktiken så inkluderar denna formulering inte personer med en lätt eller måttlig hörselnedsättning vilket får konsekvensen att personer med lätt eller måttlig nedsättning inte får stöd från staten eller ges rättvisa förutsättningar att tillgodose sig utbildning.

Detta är något som våra partnerorganisationer anser är orättvist. SHRUTI och NAHOH har lyft frågan med både myndigheter och regering många gånger men utan framgång. Sista dagen i Nepal hade vi dock ett möte med företrädare för departementet då definitionen diskuterades återigen och då sade faktiskt en företrädare från departementet att definitionen borde ändras. Jag hoppas att det blir mer än fina ord och jag tänker att kanske har ett fönster till slut öppnats som skulle kunna leda till en förändrad definition om vem som är hörselskadad i Nepal på sikt?

Jag har i alla fall blivit otroligt inspirerad och imponerad av att både höra och se våra partnerorganisationers brinnande engagemang för att förändra definitionen. Deras engagemang kommer att leda till att definitionen en dag blir mer rättvis. Jag är nämligen övertygad om att NAHOHoch SHRUTI kommer fortsätta att ifrågasätta definitionen tills den nepalesiska regeringen lyssnar och tar beslut om att ändra definitionen om vem som är hörselskadad i Nepal.

Text: Sara Bryntse

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista Telefon: 08-457 55 00 | Textelefon: 08-457 55 01 Fax: 08-457 55 03
E-post: 
kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.

Kategorier: Nyheter
Taggar:

Tipsa UH!

Har du någon nyhet eller vill tipsa Unga Hörselskadade att skriva om, då kan du mejla till hej@uh.se.

Unga Hörselskadade är en ideell organisation som jobbar för att samhället ska bli mer tillgängligt för barn och unga med hörselskada så att dom ska känna sig delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.