Unga Hörselskadade letar efter ytterligare en person till valberedningen

12 jun 2019

Unga Hörselskadade letar efter ytterligare en person till valberedningen

jun 12, 2019

Förra årsmötet valdes Christian Östgård till att sitta i valberedningen. Unga Hörselskadade tillsätter nu ytterligare en person till valberedningen så att det är två personer som gemensamt genomför det viktiga arbetet. Christian är baserad i Härnösand men det är inget krav att man behöver bo i närheten av varandra utan kommunikationen kan med fördel ske via mail.

Vad gör en valberedning?
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Unga Hörselskadades valberedning har framförallt i uppdrag att föreslå nya styrelseledamöter, revisorer och valberedning som sedan årsmötet beslutar om. Utöver det lämnar valberedningen även förslag på arvode till förtroendevalda.

Valberedningen ska se hur föreningen utvecklas och om det finns brist på erfarenhet eller kunskap. Det är därför viktigt att de som sitter i valberedningen pratar med medlemmar såväl som nuvarande styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen.

Det är en fördel om valberedningen på något sätt varit aktiva i föreningen, exempelvis genom att ha deltagit i konferenser eller någon annan aktivitet som Unga Hörselskadade organiserar, så att de känner till vilka personer och kompetenser som finns. Det är också bra om de följer Unga Hörselskadade på sociala medier så att de är uppdaterade om vilka samtal som först i föreningen.

Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen därefter söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningen.

Välkommen att skriva några rader om dig själv till kansli@uh.se senast söndag 30 juni om du ansluta dig till valberedningen i år!

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista Telefon: 08-457 55 00 | Textelefon: 08-457 55 01 Fax: 08-457 55 03
E-post: 
kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.

Kategorier: Nyheter
Taggar:

Tipsa UH!

Har du någon nyhet eller vill tipsa Unga Hörselskadade att skriva om, då kan du mejla till hej@uh.se.

Unga Hörselskadade är en ideell organisation som jobbar för att samhället ska bli mer tillgängligt för barn och unga med hörselskada så att dom ska känna sig delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.