Teckenspråkcirkel

29 jun 2020

Teckenspråkcirkel

jun 29, 2020

Teckenspråkscirkel med UH och HiSUS

UH är en tvåspråkig organisation som ni alla vet och därför tycker vi det är extra viktigt att ge alla möjlighet att lära sig teckenspråk om man så vill. Eftersom teckenspråksveckan blev inställd känns det också extra viktigt att kunna erbjuda en alternativ lösning. Nämligen en teckenspråkscirkel med tre digitala träffar i slutet av juli och början av augusti, där vi lär oss teckenspråk tillsammans. Alla är välkomna, dock är antalet platser begränsade så anmäl dig snarast om du är intresserad! Cirkeln vänder sig till dig som är nybörjare och inte kan teckenspråk alls och till dig som redan kan teckna lite grann.

Vi kommer träffas över den digitala mötesplattformen Zoom och vi kommer ha en erfaren lärare på plats som är redo att lära er teckna som aldrig förr. Detta är ett gyllene tillfälle så ta chansen. Om behov finns kommer de finnas skrivtolkar på plats. Mer info om mötesplattformen kommer i bekräftelsen.

Hoppas vi syns på Zoom!

Träffarna är

Ons 29 juli 17.30-19.00
Ons 5 aug 17.30-19.00
Ons 12 aug 17.30-19.00

Bra att veta:

Sista anmälningsdag: Tisdag 21 iuli
Kostand: Cirkeln är alldeles gratis!
Anmälan och frågor: skickas till HiSUS på hisuskansli@uh.se eller till 070 55 321 57 (samtal och sms fungerar).

I din anmälan ska du ange 

  • Namn
  • Hur mycket teckenspråk du kan
  • Om du har behov av skrivtolk (om ja, ange din hemort!)

Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista. Postadress: Box 1068, 164 25 Kista |
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.

Kategorier: Nyheter
Taggar: Verksamhet

Tipsa UH!

Har du någon nyhet eller vill tipsa Unga Hörselskadade att skriva om, då kan du mejla till hej@uh.se.

Unga Hörselskadade är en ideell organisation som jobbar för att samhället ska bli mer tillgängligt för barn och unga med hörselskada så att dom ska känna sig delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.