NU har den kommit!

3 feb 2022

Nu har årets aktivitetsbroschyr kommit ut! I aktivitetsbroschyren så finner du alla aktiviteter vi har under året men du kan också finna SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund, DBU – Dövblind Barn och Ungdom, Unga med språkstörning och Riksförbundet DHBs aktiviteter! I dagarna har broschyren skickats ut till många skolor, hörselpedagoger, hörselvårdsmottagningar m.m.
Vill du också ha några exemplar av broschyren?
Maila oss på hej@uh.se så ordnar vi ett utskick!
Den finns även som PDF på www.uh.se/material

Tipsa UH!

Har du någon nyhet eller vill tipsa Unga Hörselskadade att skriva om, då kan du mejla till hej@uh.se.

Unga Hörselskadade är en ideell organisation som jobbar för att samhället ska bli mer tillgängligt för barn och unga med hörselskada så att dom ska känna sig delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.